Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

"Wykorzystanie komputera w zarządzaniu gospodarstwem rolnym przez dolnośląskich rolników" - SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW (przeniesione do archiwum 24-04-2012r)


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW

 

"Wykorzystanie komputera w zarządzaniu gospodarstwem rolnym przez dolnośląskich rolników"

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu w konsorcjum z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Dolnośląską Izbą Rolniczą we Wrocławiu i Regionalnym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Legnicy zaprasza na bezpłatne szkolenia „Wykorzystanie komputera w zarządzaniu gospodarstwem rolnym przez dolnośląskich rolników”.

Zakres programowy szkolenia:

 • przegląd aktualnych wersji programów komputerowych dla rolnictwa,
 • nauka samodzielnego wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe i na działania objęte PROW 2007-13,
 • nauka samodzielnego posługiwania się programami z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej, ekonomiki rolnictwa i zarządzania gospodarstwem,
 • wykorzystanie Internetu w zarządzaniu gospodarstwem rolnym.

Szkolenia są bezpłatne
Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, poczęstunek i nocleg oraz zwrot kosztów dojazdów na podstawie biletów komunikacji zbiorowej.

Czas trwania szkolenia - 2 dni

Warunki uczestnictwa w szkoleniach
Uczestnikiem szkoleń może być:

 • osoba z województwa dolnośląskiego,
 • rolnik i domownik,
 • osoba zatrudniona w rolnictwie,
 • małżonek rolnika,
 • podmiot prowadzący dział specjalny produkcji rolnej,
 • producent rolny (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która posiada numer identyfikacyjny),
 • podatnik podatku rolnego,
 • podatnik podatku leśnego.

 

Termin i miejsce szkolenia

II etap marzec-kwiecień 2012
Termin i miejsce szkolenia (pdf - 96 kB) Pobierz plik
Formularz zgłoszeniowy (doc - 56 kB) Pobierz plik

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,
ul. Zwycięska 12, 53-033 Wrocław
Ośrodek Szkoleniowy Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Pawłowicka 87/89, 51-250 Wrocław

 

Szkolenia koordynuje Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw DODR we Wrocławiu
Szczegółowe informacje:


 

Operacja szkoleniowa:
„Wykorzystanie komputera w zarządzaniu gospodarstwem rolnym przez dolnośląskich rolników” realizowana przez konsorcjum: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dolnośląską Izbę Rolniczą we Wrocławiu oraz Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Legnicy.

Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 111
„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
przeprowadzone w ramach operacji szkoleniowej – umowa nr 00001-6900 FA1900232/10.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podmiot Wdrażający dla działania 111 – Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).


 

Przydatne informacje na temat programów operacyjnych i funduszy znajdują się na stronach:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
http://www.minrol.gov.pl

Zmodyfikowano: 10.07.2013