Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

"Wykorzystanie komputera w zarządzaniu gospodarstwem rolnym przez dolnośląskich rolników" - podsumowanie SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW (do archiwum 2014-03-31)


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW

Miło nam poinformować, iż w dniu 21.04.2012 r. zakończyliśmy ostatnie szkolenia w ramach operacji szkoleniowej „Wykorzystanie komputera w zarządzaniu gospodarstwem rolnym przez dolnośląskich rolników”, realizowane przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu w konsorcjum z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Dolnośląską Izbą Rolniczą we Wrocławiu i Regionalnym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Legnicy. W 18 przeprowadzonych szkoleniach, trwających od stycznia 2012 r. do kwietnia 2012 r. uczestniczyli rolnicy, domownicy, osoby zatrudnione w rolnictwie, producenci rolni, płatnicy podatku rolnego z województwa dolnośląskiego. Łącznie przeszkolonych zostało 356 osób.

 

Zakres programowy szkoleń obejmował m. in.: przegląd aktualnych wersji programów komputerowych dla rolnictwa, naukę samodzielnego posługiwania się programami z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej, ekonomiki rolnictwa i zarządzania gospodarstwem oraz wykorzystanie Internetu w zarządzaniu gospodarstwem rolnym.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom materiały szkoleniowe, poczęstunek i nocleg, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz zwrot kosztów dojazdów na podstawie biletów komunikacji zbiorowej. Szkolenia zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem. Beneficjenci w przeprowadzonych ankietach wypowiedzieli się pozytywnie o szkoleniach. Dobrze ocenili zakres merytoryczny zajęć, materiały szkoleniowe i organizację.

Operacja szkoleniowa:
„Wykorzystanie komputera w zarządzaniu gospodarstwem rolnym przez dolnośląskich rolników” realizowana przez konsorcjum: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dolnośląską Izbę Rolniczą we Wrocławiu oraz Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Legnicy.

Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 111
„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
przeprowadzone w ramach operacji szkoleniowej – umowa nr 00001-6900 FA1900232/10.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podmiot Wdrażający dla działania 111 – Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).Przydatne informacje na temat programów operacyjnych i funduszy znajdują się na stronach:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.minrol.gov.pl

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 31.03.2014