Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

"Szeroki dostęp do Internetu dla mieszkańców obszarów wiejskich" Projekt nr: WND-POKL.09.05.00-02-143/07 Miejsce szkolenia: Chojnów (przeniesione do archiwum 18-03-2009r)

Projekt nr WND-POKL.09.05.00-02-143/07 pt.: „Szeroki dostęp do Internetu dla mieszkańców obszarów wiejskich” dobiega końca. Realizowany jest przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest rozwiązanie problemu niskiego poziomu wiedzy i umiejętności związanych z obsługą komputera i Internetu, poprzez organizację krótkich form szkoleniowych. Dzięki tym szkoleniom uczestnicy mają możliwość podniesienia kwalifikacji z zakresu posługiwania się komputerem i praktycznego wykorzystania Internetu w życiu codziennym.

Wsparciem w formie jednodniowych szkoleń, przeprowadzonych w listopadzie i grudniu 2008 r. zostało objętych 48 osób. Organizatorzy zapewnili uczestnikom materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz poczęstunek. Beneficjentami byli mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców z powiatów: głogowskiego, jaworskiego, legnickiego, lubińskiego, polkowickiego, złotoryjskiego.

W ankietach przeprowadzonych na zakończenie zajęć beneficjenci wypowiedzieli się, że pod wpływem szkolenia zwiększyła się ich motywacja do podejmowania edukacji, podniósł się poziom samooceny z zakresu korzystania z Internetu. Beneficjenci podkreślali, że zajęcia były dla nich interesujące, wyrażali zadowolenie, że wzięli udział w takim szkoleniu.

Szczegółowych informacji udzielają:

Kontakt e-mail: ewa.bienkowska@dodr.plEwa Bieńkowska - tel. 071/339-80-21 wew.190
Kontakt e-mail: bozena.grzesik@dodr.plBożena Grzesik - tel. 071/339-80-21 wew.193

Informacje na temat Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znajdują się na stronach:
Otwórz w nowym okniewww.efs.gov.pl
Otwórz w nowym okniewww.funduszestrukturalne.gov.pl
Otwórz w nowym okniewww.pokl.dwup.pl

 


Projekt pt.: „Szeroki dostęp do Internetu dla mieszkańców obszarów wiejskich”. Numer i nazwa Działania: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Nr projektu: WND-POKL.09.05.00-02-143/07 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 85% oraz ze środków budżetu państwa – 15% w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmodyfikowano: 10.07.2013