Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na przygotowanie, montaż i obróbkę filmu

Przeniesiony do archiwum 30.06.2013r.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na przygotowanie, montaż i obróbkę filmu dot. projektu Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG-Forum). Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu „Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG-Forum)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.

 

Zakres zamówienia obejmuje:
Elementy składowe zamówienia

 • Wykonanie animacji czołówki z logotypami
 • Nagranie materiału video
 • Udźwiękowienie materiału video
 • Podłożenie głosu narratora a także wstawienie tłumaczenia na język niemiecki
 • Montaż materiału
 • Przygotowanie materiału do sieci

Materiał ten powinien spełniać wszystkie standardy i docelowo powinien być przygotowany do celów promocyjnych przez sieć. Materiał video powinien ukazywać DODR jako lidera Projektu „Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG-Forum)” współpracującego z Partnerami zaangażowanymi w realizacje projektu.

W materiale powinny znaleźć się obrazy z:

 • konferencji inauguracyjnej 22-23.05.2013. w Świeradowie Zdroju (ul. Kościuszki 1, 59-850 Świeradów-Zdrój)
 • imprezy plenerowej "Dolnośląska Wieś Zaprasza" 26.05.2013 Wrocław (ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław)
 • informacje z działalności DODR we Wrocławiu
 • przeprowadzenia wywiadów z osobami wskazanymi przez Zamawiającego
 • materiałów archiwalnych np. zdjęć

Przy wycenie proszę wziąć pod uwagę koszty dojazdów do wymienionych powyżej miejsc. Proszę o wycenę filmu 10 i 15 minutowego.

Miejsce dostawy:
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
ul. Zwycięska 8
53-033 Wrocław

Uwaga:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Termin realizacji zamówienia i dostarczenia – najpóźniej do 24 czerwca 2013 r.
Prosimy o złożenie oferty cenowej (kalkulacji kosztów) w terminie do godz. 12:00 w dniu 17.05.2013 r. pocztą internetową na adres: agnieszka.rybarska@dodr.pl lub barbara.borysewicz@dodr.pl

Informujemy, że przedłożona przez Państwa oferta cenowa nie jest równoznaczna z zawarciem umowy.
Do zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, ze zm.).

Osoby do kontaktu:
Agnieszka Rybarska
Tel: 71/339-79-12 wew. 192
Barbara Borysewicz
Tel: 71/339-79-12 wew. 192

 

Zmodyfikowano: 19.09.2013