Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na: świadczenie usług tłumaczeń pisemnych

Przeniesiony do archiwum 01.06.2013r.


 

Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz wynajem sprzętu do tłumaczeń symultanicznych

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 8 we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz wynajem sprzętu do tłumaczeń symultanicznych. Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu „Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG-Forum)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.

Zakres zamówienia:

 1. Szczegółowe wymagania dotyczące tłumaczeń pisemnych:
  1. przewiduje się do max. 50 stron tłumaczeń pisemnych zwykłych z języka polskiego na język niemiecki i odwrotnie
  2. podstawową jednostką obliczeniową dla tłumaczeń pisemnych zwykłych jest strona obliczeniowa licząca 1800 znaków ze spacjami w przetłumaczonym tekście.
 2. Szczegółowe wymagania dotyczące tłumaczeń ustnych:
  1. przewiduje się do max. 70 godzin tłumaczeń ustnych konsekutywnych z języka polskiego na język niemiecki i odwrotnie podczas 3 wyjazdów studyjnych dwudniowych oraz do max. 40 godzin tłumaczeń symultanicznych podczas 2 konferencji dwudniowych
  2. podstawową jednostką obliczeń dla tłumaczeń ustnych konsekutywnych i symultanicznych jest godzina zegarowa pracy tłumacza
  3. wynajem sprzętu do tłumaczeń symultanicznych podczas 2 konferencji dwudniowych tj. wynajem kabiny, max. 60 słuchawek, nagłośnienie i 2 mikrofony
  4. tłumaczenia będą realizowane na terenie Województwa Dolnośląskiego i Saksonii. Koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia leżą po stronie Wykonawcy;
 3. Zakres tematyczny tłumaczeń obejmuje:
  1. terminologię specjalistyczną z zakresu: ochrony środowiska, energii odnawialnych, źródeł energii, rolnictwa, infrastruktury, bioróżnorodności, ochrony wód i gleby, klimatu, ekologicznej produkcji zwierzęcej, przetwórstwa, ekologii
  2. terminologię związaną z funduszami i problematyką Unii Europejskiej
 4. Wymagania dot. tłumacza:
  1. preferowane wykształcenie wyższe rolnicze lub pokrewne
  2. posiada tytuł magistra filologii germańskiej lub kwalifikacje językowe poświadczone dokumentem stwierdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie C2 - zgodnie ze skalą biegłości językowej wg Rady Europy
  3. w ciągu ostatnich 2-ch lat zrealizował przynajmniej jeden projekt związany z terminologią specjalistyczną z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska (np. energii odnawialnych, źródeł energii, rolnictwa, infrastruktury, bioróżnorodności, ochrony wód i gleby, klimatu, ekologicznej produkcji zwierzęcej, przetwórstwa, ekologii)

Podane w powyższej treści oraz tabeli ilości tłumaczeń należy uznać za orientacyjne.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania pełnego zakresu ilościowego umowy. Sytuacja ta nie może być podstawą do roszczenia Wykonawcy o zakup nie zrealizowanej części umowy, ani do dochodzenia jakichkolwiek innych roszczeń z tego tytułu.

Informujemy, że przedłożona przez Państwa oferta cenowa nie jest równoznaczna z zawarciem umowy.

Prosimy o złożenie oferty cenowej w terminie do dnia 09.04.2013 r. do godziny 15:00 pocztą internetową na adres: barbara.borysewicz@dodr.pl

Osoby do kontaktu:
Agnieszka Rybarska
Tel: 71/339-79-12 wew. 192
Barbara Borysewicz
Tel: 71/339-79-12 wew. 192

 

Zmodyfikowano: 19.09.2013