Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Konferencja „Rolnictwo 2020” w ramach projektu „Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska”

Saksoński Urząd ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii zorganizował w dniu 24 marca 2011r. konferencję poświęcona przyszłym strategiom i wymaganiom stojącym przed rolnictwem. Konferencja odbyła się w Międzynarodowym Centrum Spotkań St. Marienthal (Ostritz, Saksonia) i uczestniczyli w niej przedstawiciele branży rolnej oraz instytucji zaangażowanych w podejmowaną tematykę.

Prezentacje wygłosili eksperci zarówno z niemieckiej, jak i polskiej strony granicy. Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przedstawił w jaki sposób postępuje społeczno-ekonomiczna modernizacja obszarów wiejskich i jak dolnośląskie rolnictwo przygotowuje się na przyszłość. Z kolei przedstawiciel Saksońskiego Urzędu ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii omówił gospodarcze, ekologiczne i przestrzenne wyzwania saksońskiego rolnictwa oraz podejmowane działania wspierające. Podczas kolejnych wystąpień zaprezentowano dotychczasowe wyniki badań rynkowych, globalne kierunki zmian dotyczące wytwarzania produktów rolnych i zapotrzebowania na nie, oraz wpływ wybranych czynników na ceny produktów rolnych. Mówiono o wzroście popytu na energię i w jaki sposób to zjawisko będzie oddziaływać na produkcję w regionie. Zwrócono uwagę na konieczność dostosowywania się do zmian wynikających z postępujących zmian klimatu – temperatury, okresu wegetacji roślin, poziomu opadów itp. Zaprezentowano również zalety rolnictwa ekologicznego oraz szansę jaką stwarza dla rozwój obszarów wiejskich.

Była to druga z kolei konferencja zorganizowana w ramach projektu „Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.

Prezentacje do pobrania:

Zmodyfikowano: 04.07.2013