Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Korzystanie z Internetu „Internet ułatwia życie" Projekt nr: WND-POKL.09.05.00-02-148/07 Miejsce szkolenia : Chojnów

 

„Internet ułatwia życie"

Projekt nr WND-POKL.09.05.00-02-148/07 pt. "Internet ułatwia życie" dobiega końca. Realizowany jest przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest rozwiązanie problemów niskiego poziomu wiedzy i umiejętności związanych z obsługą komputera i Internetu, poprzez organizację krótkich form szkoleniowych. Dzięki tym szkoleniom uczestnicy mają możliwość podniesienia kwalifikacji z zakresu posługiwania się komputerem i praktycznego wykorzystania Internetu w życiu codziennym.

Wsparciem w formie jednodniowych szkoleń, przeprowadzonych w listopadzie i grudniu 2008 r., zostało objętych 48 osób. Organizatorzy zapewnili uczestnikom materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz poczęstunek. Beneficjentami byli mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców z powiatów: głogowskiego, jaworskiego, legnickiego, lubińskiego, polkowickiego, złotoryjskiego.

Wypowiedzi beneficjentów (w przeprowadzonych ankietach) świadczą o tym, że udział w szkoleniu pozwolił im na przełamanie niepewności i obaw ograniczających samodzielne korzystanie z komputera i Internetu. Beneficjenci podkreślali, że zwiększyła się ich motywacja do podnoszenia swoich umiejętności m. in. poprzez uczestniczenie w różnego typu kursach, szkoleniach.

Szczegółowych informacji udzielają:

Kontakt e-mail: ewa.bienkowska@dodr.plEwa Bieńkowska - tel. 071/339-80-21 wew.190
Kontakt e-mail: izabela.liskowiak@dodr.plIzabela Liskowiak - tel. 071/339-80-21 wew.195

Informacje na temat Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znajdują się na stronach:
Otwórz w nowym okniewww.efs.gov.pl
Otwórz w nowym okniewww.funduszestrukturalne.gov.pl
Otwórz w nowym okniewww.pokl.dwup.pl

 


Projekt pt.: "Internet ułatwia życie”.
Numer i nazwa Działania: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Nr projektu: WND-POKL.09.05.00-02-148/07 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 85% oraz ze środków budżetu państwa – 15% w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmodyfikowano: 14.10.2013