Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

„IV Eurogionalne Spotkania Ekologiczne” (przeniesione do archiwum 31-12-2009r)

„IV Eurogionalne Spotkania Ekologiczne” projekt realizowany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, zgodnie z założeniami Programu Edukacji Ekologicznej, którego główne cele zakładają:

 

 • promocję produktów ekologicznych i gospodarstw ekologicznych
 • propagowanie modelu zdrowego i aktywnego stylu życia
 • wzrost świadomości roli, jaką przeciętny człowiek może odgrywać w ochronie przyrody
 • pogłębienie świadomości ekologicznej wśród lokalnej społeczności, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży
 • promowanie i wspieranie sztuki ludowej
 • pobudzanie aktywności kobiet w zakresie rzemiosła ludowego, ze wskazaniem na możliwości pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodów z działalności wytwórczej
 • zaangażowanie lokalnych społeczności oraz jednostki administracji samorządowej w działania prowadzące do polepszenia stanu środowiska.

Sposób realizacji

 • Kiermasz Ekologiczny – to jednodniowe targi masowe organizowane na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze w dniu 19 września 2009r. – jako wystawa rolnictwa ekologicznego i prezentacja organizacji ekologicznych (zdrowa żywność, urządzenia i sprzęt proekologiczny, stoiska zielarsko-medyczne, oferta agroturystyczna).
  Podczas Kiermaszu zostaną zrealizowane zadania dodatkowe – organizacja i rozstrzygnięcie 3 konkursów:
  a) „Rękodzieło ludowe jako dodatkowe źródło dochodu”

 • b) „Plakat ekologiczny”
  c) „EkoProdukt i EkoGospodarstwo na Dolnym Śląsku”


 • Jarmarki Ekologiczne – to 5 powiatowych imprez masowych, promujących produkty i rolnictwo ekologiczne. Mają na celu pogłębienie świadomości ekologicznej, dbałość i ochronę regionalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Jarmarki są realizowane w następujących miejscowościach i terminach:
  Żeliszów – 30 sierpnia 2009r. (powiat bolesławiecki)
  Mysłakowice – 3 lipca 2009r. (powiat jeleniogórski)
  Chełmsko Śląskie – 22-23 sierpnia 2009r. (powiat kamiennogórski)
  Świeradów – 5 lipca 2009r. (powiat lubański i zgorzelecki)
  Mirsk – 18-19 lipca 2009r. (powiat lwówecki)
   
 • Warsztaty pn. „Ekologia w teorii i praktyce” – jako cykl 7 jednodniowych spotkań edukacyjnych rolników, dzieci, młodzieży oraz doradców, które zostaną zorganizowane na przełomie września i października 2009r., w pokazowym gospodarstwie eko-agroturystycznym powiatu jeleniogórskiego.
  Poprzez metody artystyczno-plastyczne zostaną zaprezentowane problemy z zakresu ekologii, ochrony przyrody i otaczającego nas świata.
   
 • „Ścieżka Edukacji Ekologicznej” – to program edukacyjny realizowany zgodnie z harmonogramem działań we wzorcowym gospodarstwie eko-agroturystycznym Pana Sylwestra Wańczyka w Krzeszowie k/Kamiennej Góry. Zadanie kierowane głównie do dzieci, młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, rolników, doradców.
   
 • II Forum Rolnictwa Ekologicznego na Dolnym Śląsku – zorganizowane jako merytoryczne podsumowanie dotychczas podjętych działań w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska.
   

Działania projektu zostaną dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Jelenia Góra i Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

Zmodyfikowano: 31.12.2009