Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ekologia bez granic

EKOLOGIA BEZ GRANIC

Loga projektu

„Ekologia bez granic” to cykl przedsięwzięć których tematem przewodnim jest edukacja ekologiczna, promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa. 
Założenia projektu są realizowane organizację szeregu imprez o charakterze ekologicznym:

 

I. Kiermasz Ekologiczny – to jednodniowe targi masowe /wrzesień 2015 r./ organizowane na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze, jako wystawa rolnictwa ekologicznego i prezentacja organizacji ekologicznych (zdrowa żywność, urządzenia i sprzęt proekologiczny, stoiska zielarsko-medyczne, oferta agroturystyczna). Uczestnicy Kiermaszu będą mieli możliwość zrozumienia różnic między rolnictwem konwencjonalnym i ekologiczny, a także skosztowania i zakupu ekologicznych produktów rolnych. 
Podczas trwania przedsięwzięcia zostaną zorganizowane i rozstrzygnięte następujące konkursy.

1/„EkoRękodzieło” twórcy ludowi z terenu powiatu jeleniogórskiego, bolesławieckiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego 2/ ”Pamiątka ekologiczna” dla dzieci i młodzieży z Klubów 4H również z obszaru powiatów jeleniogórskiego, bolesławieckiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego

3/ dwa konkursy „Wiedzy ekologicznej” i na wybór „Baby ekologicznej” będą adresowane do wszystkich uczestników kiermaszu ekologicznego w Jeleniej Górze

4/ konkurs na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2015 roku” o zasięgu wojewódzkim dla rolników ekologicznych.

 

II. EkoWarsztaty – to cykl siedmiu 1-dniowych, spotkań edukacyjnych rolników, dzieci, młodzieży oraz doradców. Celem organizacji tych przedsięwzięć będzie edukacja ekologiczna i regionalna. EkoWrasztaty zamierzamy zorganizować w gospodarstwie agroturystycznym położonych na obszarze Natura 2000 w miejscowości Komarno w październiku 2015 roku. Tematyka spotkań będzie obejmowała zagadnienia z zakresu bioróżnorodności na Obszarze Natura 2000.

EkoWarsztaty składać się będą z części teoretycznej i praktyczno-warsztatowej, pierwsza dotyczyć będzie rozwoju turystyki wiejskiej i zasad zrównoważonego rozwoju, część druga rozpoznawania podstawowych gatunków roślin i zwierząt charakterystycznych dla obszarów proekologicznych. Prowadzącymi warsztaty będą botanicy/ornitolodzy posiadający uprawniania eksperckie oraz rolnik ‒ właściciel gospodarstwa agroturystycznego.

IV. EkoForum – planowane jako podsumowanie dotychczas podjętych działań edukacyjnych w zakresie ekologii i ochrony środowiska. 

Wartość zadania 31.527,00 zł, w tym dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 11.500,00 zł. 
Obsługą całego przedsięwzięcia zajmować się będą pracownicy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa we Wrocławiu w ramach swoich obowiązków i zadań statutowych, jest to duży koszt własny, który nie został wykazany w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W ramach realizowanego zadania wydrukowane zostaną również plakaty i zaproszenia na Kiermasz Ekologiczny.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”.
www.fos.wroc.pl

Zmodyfikowano: 08.02.2016