Kampania wnioskowa dłużej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłużył termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filara WPR, do 30 czerwca.

Termin ten dotyczy składania wniosków o płatności bezpośrednie, przejściowe wsparcie krajowe oraz działania obszarowe w ramach II filaru WPR. Zmiany do wniosków również można będzie składać dłużej – do 17 lipca.

Co w przypadku opóźnienia? Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony później – w terminie 25 dni kalendarzowych po 30 czerwca, czyli do 25 lipca. W przypadku opóźnienia płatność zostanie zmniejszona o 1% należnej kwoty płatności za każdy dzień opóźnienia.

Zapraszamy dolnośląskich rolników do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, gdzie doradcy bezpłatnie pomagają w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie, za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a także w doborze ekoschematów do specyfiki gospodarstwa rolnego. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Źródło: MRiRW

  • Plik do pobrania: Harmonogram | pdf, 283.88 Kb | Pobierz