Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

Bony na innowacje dla MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP". Wnioski można składać do 30 grudnia.

Zmodyfikowano: 01.09.2015