Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

PROW 2007-2013 ostatnie nabory wniosków za pośrednictwem "Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie" w terminie 25.08.2014 - 08.09.2014
Zmodyfikowano: 25.08.2014

 

Konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie w terminie 25.08.2014r. - 08.09.2014 r.

Istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

  • Małe projekty
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 

Termin składania wniosków: od 25 sierpnia do 8 września 2014 roku

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteriów wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów, wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, są dostępne na stronie internetowej LGD:

www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w zakładce  Pliki do pobrania, oraz w biurze LGD,

a także na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego:

www.umwd.dolnyslask.pl

oraz  na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

www.arimr.gov.pl w zakładce PROW Oś 4 Leader - Ogłoszenia o naborach wniosków

 

Przeczytaj więcej

 

Ryszard Targosz