Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

Do piątku 28 lutego można jeszcze składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze
Zmodyfikowano: 13.02.2014

Producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa wykorzystywanego w produkcji rolnej. Wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego (także dzierżawcy). Wzór wniosku został opublikowany w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Dz. U. z 2013 r., pod poz. 789. Do wniosku należy dołączyć faktury (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. Limit zwrotu podatku w 2014 r. wynosi 81,70 zł × ilość powierzchni użytków rolnych. Decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego wójt/burmistrz wydaje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku a zwrot podatku akcyzowego będzie wypłacany w kwietniu.


Regina Hołda DODR we Wrocław