Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

Trzeci etap konsultacji II projektu PROW 2014-2020
Zmodyfikowano: 30.01.2014

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło trzeci, ostatni etap konsultacji publicznych II projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W obecnym projekcie uwzględniono część uwag zgłoszonych w trakcie poprzednich (dwóch) konsultacji.

Uwagi do przedłożonego projektu można przekazywać do 10 lutego 2014 roku, wyłącznie na FORMULARZU elektronicznym.

Do pobrania:

Po zakończeniu obecnego etapu konsultacji projekt Programu zostanie przedłożony do akceptacji Rady Ministrów, a następnie zostanie przekazany do uzgodnień z Komisją Europejską.

 

źródło: www.minrol.gov.pl

Urszula Kozaczuk DODR we Wrocławiu