Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

Dopłaty do materiału siewnego
Zmodyfikowano: 16.01.2014

Do 25 czerwca 2014 roku można się ubiegać o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Pomoc ta ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i dotyczy materiału siewnego zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka (kupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.).

W 2014 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dopłaty. Aby otrzymać dopłatę do materiału siewnego należy złożyć wniosek na właściwym formularzu. Korzystanie z nieaktualnych wzorów wniosków powoduje wydłużenie postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dopłaty.

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie nie może przekroczyć 15 000 euro. Pomoc ta to kwota przyznana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje) producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych).

Źródło: informacja ARR

Stanisław Leń DODR we Wrocławiu