Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

Dotacje na inwestycje dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
Zmodyfikowano: 13.01.2014

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła konkurs w ramach schematu 1.1.A2 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)”. Nabór wniosków potrwa do 28 lutego lub krócej, jeśli suma zarejestrowanych wniosków osiągnie 250% kwoty przewidzianej na ten cel.

W ramach tego działania wspierane będą nowe inwestycje w ruchome środki trwałe (czyli np. maszyny, urządzenia czy narzędzia) lub wartości niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją działalności poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

 

Refundowane będą również koszty specjalistycznych szkoleń, analizy i usługi doradcze związane z przygotowaniem oraz realizacją nowej inwestycji.Wykluczone z możliwości wsparcia będą projekty zawierające elementy budowy bądź modernizacji budynków lub budowli.

 

Na ten cel przeznaczono środki w wysokości 39 869 324,25 PLN. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 tys. a maksymalna mniej niż 8 mln PLN.

 

Dla wydatków związanych z częścią inwestycyjną (nabyciem ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) można uzyskać:

  • do 60% wydatków kwalifikowanych dla małych i mikroprzedsiębiorców,
  • do 50% wydatków kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorców,
  • do 40% wydatków kwalifikowanych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących przeważającą działalność gospodarczą w sektorze transportu. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:

http://dip.dolnyslask.pl/1497/nabor_wnioskow_o_dofinansowanie_realizacji_projektow_w_ramach_schematu_11a2_dotacje_inwestycyjne_dla_msp_wspierajace_innowacyjnosc_produktowa_i_procesowa_na_poziomie_przedsiebiorstwa_z_wylaczeniem_projektow_z_zakresu_turystyki.html

Ryszard Targosz DODR we Wrocławiu