Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości - ogłoszenia o naborze wniosków
Zmodyfikowano: 13.01.2014

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, za pośrednictwem LGD, ogłasza możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU objętego PROW 2007-2013 na operacje, w ramach działań:

  • 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
  • 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

Wnioski o przyznanie pomocy można składać za pośrednictwem wymienionych Lokalnych Grup Działania, w terminie:

  • 16-30 stycznia, do godziny 12.00 ‒ Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów ‒ Lokalna Grupa Działania ‒ 2 nabory,
  • 7-20 stycznia ‒ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ‒ Partnerstwo Izerskie,
  • 23 stycznia-6 lutego ‒ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich ‒ 2 nabory,
  • 13-27 stycznia ‒ Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior,
  • 6-24 stycznia ‒ Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędne dokumenty wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, są dostępne na stronach internetowych poszczególnych LGD, na stronie Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ‒ www.prow.dolnyslask.pl, a także na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

 

Ryszard Targosz DODR we Wrocławiu