Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

Nowe zasady zakupu gruntów rolnych
Zmodyfikowano: 09.01.2014

31 grudnia 2013 roku straciła moc decyzja Rady Europy z 20.11.2009 r. w sprawie przyznania przez władze RP pomocy państwa, na podstawie której udzielana była pomoc krajowa na zakup użytków rolnych. Na tej podstawie udzielano także dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz rozkładano na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa z preferencyjnym oprocentowaniem.

Od 1 stycznia pomoc ta może być przyznawana na zakup gruntów (poza gruntami przeznaczonymi na cele budowlane), w wysokości nieprzekraczającej 10% wydatków kwalifikowanych inwestycji. Zgodnie ze stanowiskiem KE, pomoc udzielana na podstawie tego przepisu nie może dotyczyć wyłącznie zakupu ziemi, lecz może być stosowana w przypadku inwestycji obejmującej (poza zakupem użytków rolnych) zakup maszyn i urządzeń rolniczych lub zakup nieruchomości innych niż użytki rolne.

Trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 22, poz.121 z późn. zm.), mającego na celu dostosowanie zasad udzielania dopłat do nowo udzielonych kredytów na zakup użytków rolnych. Dopłaty te będą wypłacane w ramach pomocy de minimis, przy zachowaniu ograniczenia 10% kosztów zakupu użytków rolnych w kosztach kwalifikowanych całej inwestycji na finansowanie, której producenci rolni ubiegać się będą o kredyt z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR.

Przy sprzedaży ziemi z zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Agencja Nieruchomości Rolnych rozłoży spłaty należności na raty. Oprocentowanie tych należności będzie wynosiło w 2014 r. ponad 4%.
Dobrą wiadomością jest z kolei, że od 1 stycznia wysokość pomocy de minimis wzrosła do 15 000 euro na beneficjenta w okresie trzech lat budżetowych (2014-2016). Do tej pory była to kwota 7500 euro.

źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Małgorzata Wajtkus DODR we Wrocławiu