Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

Żniwa na Dolnym Śląsku ‒ stan na 11-08-2020
Zmodyfikowano: 14.08.2020

Zaawansowanie zbiorów zbóż na terenie województwa dolnośląskiego znacznie wzrosło w ciągu tygodnia i wynosi już 80%, ale nadal i jest niższe o 13% w porównaniu do ubiegłego roku. Na ukończeniu są już zbiory jęczmienia ozimego (skoszono już 99% powierzchni). Jęczmień jary zebrano z 80% areału (rok temu w tym samym czasie było to 90%). Na polach zostało jeszcze 18% areału pszenicy ozimej, natomiast do zbioru pozostało jeszcze 27% pszenicy jarej. Zbiory rzepaku zbliżają się do końca, w polu pozostało tylko 3% areału do skoszenia. Najwięcej rzepaku nie zostało jeszcze zebrane w rejonie jeleniogórskim (około 12%).

Zaawansowanie prac żniwnych jest największe na terenie makroregionów legnickiego i wrocławskiego. Rolnicy zebrali tam prawie 100% rzepaku oraz odpowiednio 90% i 86% zbóż. Najmniej zaawansowane są prace żniwne w rejonach wałbrzyskim, gdzie pozostało jeszcze do zbioru około 35% powierzchni zasiewu zbóż.

Szacuje się, że ogólny plon zbóż powinien wynieść 56,30 dt/ha. Jest to około 20% więcej w porównaniu do plonów z ubiegłego roku. Szacowany plon jest wyższy dla wszystkich rodzajów zbóż. W przypadku jęczmienia ozimego plon wynosi ok. 60 dt/ha (w 2019 roku było to 49 dt/ha), dla pszenicy ozimej jest to 61 dt/ha (w ubiegłym roku było to 52 dt/ha), pszenicy jarej 51dt/ha (w 2019 roku ‒ 40 dt/ha), pszenżyta ozimego ‒ 54 dt/ha (w 2019 roku 43 dt/ha). W tym roku uzyskuje się średnio 32 dt/ha rzepaku, co oznacza, że tegoroczne zbiory są o około 17% wyższe niż w 2019 roku. Najwyższe szacunkowe plony zbóż osiągnięto na obszarze makroregionu wałbrzyskiego, gdzie wstępny szacunek plonu zbóż wynosi 59,79 dt/ha. Również rzepak na tym terenie plonował najlepiej ‒ w rejonie wałbrzyskim i wrocławskim uzyskał wartość 32 dt/ha.

Ceny oferowane przez podmioty skupujące są niższe w porównaniu do cen w ubiegłym roku. Cena pszenicy konsumpcyjnej w skupie waha się od 600 do 720 zł netto za tonę. Najczęściej oferowana cena skupu to 650 zł/tonę (w tym samym okresie roku ubiegłego było to 630 zł za 1 tonę pszenicy). Za jęczmień paszowy rolnicy najczęściej otrzymają 500 zł/t (spadek ceny o 20 zł za tonę w stosunku do poprzedniego roku). Pszenżyto osiąga najczęściej cenę 550 zł/t  (cena bez zmian w stosunku do 2019 r.). Cena najczęściej oferowana za żyto paszowe wynosi 450 zł/t, to mniej o 70 zł/t niż rok temu. Oferowane przez podmioty skupujące średnie ceny skupu rzepaku są o około 100 zł wyższe za tonę niż w rok wcześniej. Ceny skupu rzepaku to maksymalnie 1680 zł/t, cena minimalna to 1500 zł/t netto, a cena najczęściej oferowana to 1600 zł/t.

Zaawansowanie zbiorów na Dolnym Śląsku ‒ stan na 11-08-2020 (PDF - 150 kB)

 

Sylwia Kędzierska, DODR