Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

Szkolenia - Transfer wiedzy w zakresie nowoczesnych systemów zarządzania w chowie bydła
Zmodyfikowano: 29.08.2019

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza do udziału w szkoleniu stacjonarnym połączonym z warsztatami „Transfer wiedzy w zakresie nowoczesnych systemów zarządzania w chowie bydła”, zorganizowanym w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w zakresie Działania 5 KSOW na lata 2014-2020.

To 2 trzydniowe szkolenia z zakresu chowu i hodowli była mlecznego oraz 2 trzydniowe szkolenia z zakresu chowu bydła mięsnego.

Szkolenie z chowu zakresu bydła mlecznego:

Szkolenia z chowu zakresu bydła mięsnego:

24-26 września 2019 ‒ Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku ‒ karta zgłoszenia (DOC)

9-11 października 2019 ‒ Bydgoszcz ‒ karta zgłoszenia (DOC)

To szkolenie dla rolników oraz członków grup producentów lub stowarzyszeń branżowych, dla osób zajmujących się chowem i hodowlą bydła, młodych rolników, doradców rolniczych i nauczycieli szkół rolniczych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy szkolenia pokrywają jedynie koszty dojazdu.

Celem głównym jest podniesienie merytorycznej i praktycznej wiedzy z zakresu technologii i organizacji chowu i hodowli bydła mlecznego, chowu bydła mięsnego, który może być alternatywą dla średnich gospodarstw rolnych.

Celem szczegółowym jest podniesienie poziomu wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań w budownictwie obór, w tym budownictwa niskonakładowego i ich wyposażeniu, zdrowia zwierząt, żywienia bydła mlecznego oraz mięsnego, doskonalenia genetycznego oraz zarządzania stadem bydła.

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem załączonego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia mailem:

do Anny Korczykowskiej, e-mail: a.korczykowska@cdr.gov.pl.

Szczegółowe informacje o szkoleniu wraz z adresem miejsca realizacji, a także zakwalifikowaniu we wskazanym terminie, będą przesyłane Państwu po zakończeniu naboru na wskazane w formularzu indywidualne adresy email.

Osoby do kontaktu

w sprawie zgłoszeń:

Anna Korczykowska a.korczykowska@cdr.gov.pl, 22 729 66 34 wew. 253

w sprawach merytorycznych:

Barbara Grygo b.grygo@cdr.gov.pl  tel. 22 125 62 24

Łukasz Laskowski l.laskowski@cdr.gov.pl  tel. 22 125 62 71