Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

Żniwa na Dolnym Śląsku - stan na 06-08-2019
Zmodyfikowano: 13.08.2019

Zaawansowanie zbiorów zbóż na terenie województwa dolnośląskiego wynosi 78% i jest o 17% niż rok wcześniej. W ubiegłym roku o tej samej porze skoszono już 95% areału. Na ukończeniu są zbiory jęczmienia ozimego ‒ 99% skoszonej powierzchni, jęczmień jary zebrano z 71% areału (rok temu było to 92%). Pszenica ozima została skoszona z prawie 80% powierzchni, natomiast pszenicy jarej pozostało do zbioru jeszcze 30%. Zbiory rzepaku są na ukończeniu, w polu pozostało 2% areału do skoszenia. Najwięcej rzepaku pozostało jeszcze do zbioru w rejonie jeleniogórskim (około 10%).

Najwyższe jest zaawansowanie prac żniwnych na terenie makroregionów wrocławskiego i legnickiego. Rolnicy zebrali tam prawie 100% rzepaku oraz ponad 84% zbóż w makroregionie wrocławskim i 87% w makroregionie legnickim. Najmniej zaawansowane są prace żniwne w rejonach wałbrzyskim i jeleniogórskim. Na polach zebrano odpowiednio 59% i 69% obsianej powierzchni zbóż.

Średnie plony rzepaku na tym etapie zbiorów szacuje się na około 26,38 dt/ha (w sierpniu ubiegłego roku było to 29,09 dt/ha). Szacowany plon zbóż ogółem jest natomiast nieco wyższy niż w ubiegłym roku i wynosi 45,58 dt/ha (42,77 dt/ha w 2018 roku). Plon jęczmienia ozimego szacujemy na 49,07 dt/ha (ok. 9 dt/ha więcej niż rok temu), plon żyta ozimego 31,54 dt/ha (32,27 dt/ha w zeszłym roku), a pszenica ozima plonuje w wysokości 51,03 dt/ha (47,66 dt/ha w ubiegłym roku).

Ceny zbóż oferowane przez podmioty skupujące są niższe niż w ubiegłym roku. Cena pszenicy konsumpcyjnej w skupie wynosi od 580 do 670 zł netto za tonę. Najczęściej oferowana cena skupu to 650 zł/tonę (w tym samym okresie ubiegłego roku było to 750 zł za 1 tonę pszenicy). Za jęczmień paszowy rolnicy najczęściej otrzymają 570 zł/t (wzrost ceny o 50 zł za tonę w stosunku do poprzedniego roku). Pszenżyto osiąga najczęściej cenę 600 zł/t (620 zł/t w tym samym okresie ubiegłego roku). Cena najczęściej oferowana za żyto paszowe wynosi 550 zł/t, to więcej o 30 zł/t niż rok temu. Oferowane przez podmioty skupujące ceny skupu rzepaku są o ok 50 zł niższe za tonę niż w roku ubiegłym. Ceny skupu rzepaku wynoszą maksymalnie 1570 zł/t, cena minimalna to 1460 zł/t netto, a cena najczęściej oferowana to 1550 zł/t.

Zaawansowanie zbiorów na Dolnym Śląsku ‒ stan na 06-08-2019 (pdf -  117kB)

Sylwia Kędzierska, Teresa Czaja DODR