Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

Żniwa na Dolnym Śląsku - stan na 30-07-2019
Zmodyfikowano: 02.08.2019

Żniwa na terenie województwa dolnośląskiego znacznie przyspieszyły w porównaniu do ostatniego notowania z 23 lipca. Zbiory zakończono już na prawie 56% obsianej powierzchni zbóż. Dla porównania, w ubiegłym roku o tej porze zboża zostały zebrane z 77% obsianej powierzchni. Zawansowanie zbiorów jęczmienia ozimego to 97% (jest na podobnym poziomie jak rok temu). Pszenica ozima została skoszona z prawie 60% powierzchni (w ubiegłym roku było to już 80%). Pszenica jara, podobnie jak rok temu została zebrana w 36%. Rzepak skoszono z prawie 90% areału i jest to mniej o około 10% niż rok temu o tej samej porze. Najwięcej rzepaku pozostało jeszcze do zbioru w rejonach jeleniogórskim i wałbrzyskim (około 20%).

Zaawansowanie prac żniwnych jest najwyższe na terenie makroregionów wrocławskiego i legnickiego. Rolnicy zebrali tam ponad 60% zbóż oraz prawie 98% rzepaku w makroregionie wrocławskim i 95% w makroregionie legnickim. Najmniej zaawansowane są prace żniwne w rejonach jeleniogórskim i wałbrzyskim. Na polach zebrano odpowiednio 37% i 46% obsianej powierzchni zbóż.

Średnie plony rzepaku na tym etapie zbiorów szacuje się na około 25,82 dt/ha i jest to mniej o 3,2 dt na hektarze niż w tym samym okresie 2018 roku. Szacowany plon zbóż ogółem jest natomiast nieco wyższy niż w ubiegłym roku i wynosi 45,70 dt/ha (42,37 dt/ha w 2018 roku). Plon jęczmienia ozimego szacujemy na 49,11 dt/ha (ok. 9 dt/ha więcej niż rok temu), a pszenica ozima plonuje w wysokości 50,03 dt/ha (47,03 dt/ha w ubiegłym roku).

Ceny skupu oferowane przez podmioty skupujące są nieco niższe niż w ubiegłym roku i kształtują się następująco:

  •  jęczmień paszowy – ceny w przedziale 520-580 zł/t, rolnicy najczęściej otrzymują 520 zł/t (spadek ceny o 16% w stosunku do poprzedniego roku),
  • pszenica konsumpcyjna ‒ od 580 do 750 zł netto za tonę. Najczęściej oferowana cena skupu to 630 zł/tonę (700 zł/t w tym samym okresie ubiegłego roku ‒ spadek ceny o 10%),
  • pszenżyto osiąga najczęściej cenę 600 zł/t (bez zmian w stosunku do 2018 roku), cena waha się w przedziale od 520-680 zł/t,
  • cena najczęściej oferowana za żyto paszowe wynosi 550 zł/t, jest to więcej o 10 zł/t niż rok temu,
  • ceny skupu rzepaku są podobne jak w ubiegłym roku i wynoszą maksymalnie 1 602 zł/t, cena minimalna to 1 460 zł/t netto, a cena najczęściej oferowana to 1 500 zł/t.

 

Zaawansowanie zbiorów na Dolnym Śląsku ‒ stan na 30-07-2019 (pdf -  154kB)

 

Sylwia Kędzierska, Teresa Czaja DODR