Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

Żniwa na Dolnym Śląsku - stan na 23-07-2019
Zmodyfikowano: 26.07.2019

Żniwa rozpoczęły się nieco później niż w ubiegłym roku. Zbiory zbóż zakończono na prawie 20% obsianej powierzchni. Dla porównania, w ubiegłym roku o tej porze zboża zostały zebrane z 40% obsianej powierzchni. Zawansowanie zbiorów jęczmienia ozimego to 85% (rok temu było ok 95%). Pszenica ozima została skoszona z niewiele ponad 15% powierzchni (w ubiegłym roku było to już 40%). Rzepak skoszono z 55% areału i jest to mniej o około 35% niż rok temu o tej samej porze. Najwięcej rzepaku pozostało jeszcze do zbioru w rejonach jeleniogórskim i wałbrzyskim ‒ blisko 70%.

Zaawansowanie prac żniwnych jest najwyższe na terenie makroregionów legnickiego i wrocławskiego. Rolnicy zebrali tam ok. 22% zbóż,  prawie 60% rzepaku w makroregionie legnickim i ponad 70% w makroregionie wrocławskim. Najmniej zaawansowane są prace żniwne w rejonach jeleniogórskim i wałbrzyskim. Na polach zebrano odpowiednio 14% i 6% obsianej powierzchni zbóż.

Średnie plony rzepaku na tym etapie zbiorów szacuje się na około 24,89 dt/ha i jest to mniej o 3,3 dt na hektarze niż w lipcu 2018 roku. Szacowany plon zbóż ogółem jest natomiast nieco wyższy niż w ubiegłym roku i wynosi 44,88 dt/ha (41,79 dt/ha w 2018 roku). Plon jęczmienia ozimego szacujemy na 51,17 dt/ha (ok.12 dt/ha więcej niż rok temu), a pszenica ozima plonuje w wysokości 45,89 dt/ha (46,06 dt/ha w ubiegłym roku).

Ceny skupu oferowane przez podmioty skupujące są nieco niższe niż w ubiegłym roku. Ceny skupu rzepaku wynoszą maksymalnie 1 550 zł/t (rok temu było to 1 600 zł/t – spadek ceny o około 3%), cena minimalna to 1 450 zł/t netto, a cena najczęściej oferowana to 1 530 zł/t.

Ceny zbóż najczęściej oferowane przez podmioty skupujące kształtują się następująco:

  •  jęczmień paszowy – ceny w przedziale 520-630 zł/t, rolnicy najczęściej otrzymują 550 zł/t (spadek ceny o 8% w stosunku do poprzedniego roku),
  • pszenica konsumpcyjna ‒ od 600 do 750 zł netto za tonę. Najczęściej oferowana cena skupu to 650 zł/tonę (670 zł/t w tym samym okresie ubiegłego roku),
  • pszenżyto osiąga najczęściej cenę 620 zł/t (spadek ceny o 2%), cena waha się od 540-620 zł/t,
  • cena najczęściej oferowana za żyto paszowe wynosi 560 zł/t, jest to więcej o 30 zł/t niż rok temu.

 

Zaawansowanie zbiorów na Dolnym Śląsku ‒ stan na 23-07-2019 (pdf -  153kB)

 

 

Sylwia Kędzierska, Teresa Czaja DODR