Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

Komunikat IUNG–PIB w Puławach dotyczący monitoringu suszy
Zmodyfikowano: 02.10.2018

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: ziemniaka, buraka cukrowego, rzepaku i rzepiku (trzynasty okres raportowania).

Zobacz  komunikat (PDF - 320 kB) z załącznikami:

  • Załącznik nr 1 - Wartości wskaźników klimatycznego bilansu wodnego oraz obszary spełniające kryteria suszy dla grup i gatunków roślin (xls - 238 kB)
  • Załącznik nr 2 - Mapa wartości klimatycznego bilansu wodnego (pdf -  377 kB)
  • Załącznik nr 3 - Zestawienie statystyczne zagrożenia suszą  gminach dla województw (pdf - 167 kB)
  • Załącznik nr 4 - Mapa obszarów aktualnie zagrożonych suszą dla poszczególnych upraw (pdf - 579 kB)