Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

Komunikat IUNG–PIB w Puławach dotyczący monitoringu suszy
Zmodyfikowano: 06.09.2018

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych oraz roślin strączkowych

Zobacz  komunikat (PDF - 354 kB) z załącznikami:

  •     Załącznik nr 1 - Wartości wskaźników klimatycznego bilansu wodnego oraz obszary spełniające kryteria suszy dla grup i gatunków roślin (xls - 506 kB)
  •     Załącznik nr 2 - Mapa wartości klimatycznego bilansu wodnego (pdf -  231 kB)
  •     Załącznik nr 3 - Zestawienie statystyczne zagrożenia suszą  gminach dla województw (pdf - 281 kB)
  •     Załącznik nr 4 - Mapa obszarów aktualnie zagrożonych suszą dla poszczególnych upraw (pdf - 3MB)