Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

Żniwa na Dolnym Śląsku ‒ stan na 21.08.2018
Zmodyfikowano: 27.08.2018

Zakończyły się zbiory zbóż na terenie województwa dolnośląskiego. Niekorzystne warunki pogodowe w okresie wegetacji, długotrwała susza i brak opadów atmosferycznych na terenie całego województwa, spowodowały znaczny spadek plonów we wszystkich makroregionach,w porównaniu do ubiegłego roku. Ogółem plony zbóż szacujemy na 42,24 dt/ha wobec średniego plonu 53,41 dt/ha rok wcześniej. Jest to spadek o ok. 26%. Plon jęczmienia ozimego jest niższy o prawie 40%, w tym roku to zaledwie 39,83 dt/ha (55,14 dt/ha było w 2017 roku). Plon pszenicy ozimej szacowany jest na poziomie 47,80 dt/ha (60,12 dt/ha rok temu) i jest to mniej o około 25% niż w ubiegłym sezonie. Żyto jare szacujemy na 26,65 dt/ha, spadek plonu wyniósł około 35% w porównaniu z rokiem 2017. Szacunkowe plony rzepaku pomimo suszy wynoszą w tym roku około 29,12 dt/ha i kształtują się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym.
Najniższe plony zbóż ogółem osiągnęli rolnicy w makroregionie jeleniogórskim 34,72 dt/ ha, (44,71 dt/ha w zeszłym roku) spadek plonu o około 30%. Najwyższe plony zbóż ogółem w tym roku uzyskano na terenie rejonu świdnickiego- 51,27 dt/ha , wobec 59,24 dt/ha jest to spadek plonu o 15%.

Ceny skupu zbóż oferowane przez podmioty skupujące są wyższe o około 15-20% niż w roku ubiegłym. Cena pszenicy konsumpcyjnej w skupie waha się od 690 zł/t do maksymalnie 860 zł netto za tonę. Najczęściej oferowana cena skupu to 750 zł/tonę. W tym samym okresie roku ubiegłego było to 680 zł za 1 tonę pszenicy. Za jęczmień paszowy rolnicy otrzymują maksymalnie 720 zł/t, jest to więcej o 150 zł za tonę w stosunku do roku poprzedniego. Pszenżyto sprzedamy w skupie od 550 do 720 zł netto za tonę. Wzrosła także żyta paszowego, cena najczęściej oferowana to w tym tygodniu 650 zł/t. Ceny skupu rzepaku nieco wyższe niż w roku ubiegłym o ok. 40 zł/t. Ceny skupu rzepaku maksymalnie wynoszą 1620 zł/t, cena minimalna to 1500 zł/t netto, a cena najczęściej oferowana to 1600 zł/t.
 

Zaawansowanie zbiorów na Dolnym Śląsku ‒ stan na 21.08.2018 r. (pdf - 155 kB)