Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Ogłoszenia

Żniwa na Dolnym Śląsku ‒ stan na 25.07.2018
Zmodyfikowano: 01.08.2018

Żniwa rozpoczęły się w tym roku nieco wcześniej niż zwykle. Wysokie temperatury i brak opadów spowodowały szybsze dojrzewanie zbóż i rzepaku. Zbiory zbóż zakończono już na prawie 40% obsianej powierzchni. Dla porównania w ubiegłym roku o tej porze zboża zostały zebrane z zaledwie 20% obsianej powierzchni. Na ukończeniu są zbiory jęczmienia ozimego - 94,87% powierzchni zasianej (rok temu było podobnie 95%). Pszenica ozima skoszona już jest z ponad 40% powierzchni (w porównaniu w zeszłym roku było to 18%). Rzepak skoszono z 90% areału i jest to więcej o około 10% niż rok temu. Najwięcej rzepaku pozostało jeszcze do zbioru w rejonach jeleniogórskim ok. 21%. W pozostałych makroregionach pozostało do zbioru rzepaku po ok. 10%.

Najwyższe zaawansowanie prac żniwnych jest na terenie makroregionów legnickiego i wrocławskiego, gdzie zebrano o po ok. 43% zbóż oraz prawie 90% rzepaku. Najmniej zaawansowane prace żniwne są w rejonach jeleniogórskim i wałbrzyskim, gdzie na polach pozostało jeszcze 63% i 75% obsianej powierzchni zbóż.

Szacunek plonów z tegorocznych zbiorów jest niższy niż w 2017 roku. Średnie plony rzepaku na tym etapie zbiorów szacuje się na około 29,24 dt/ha (plon podobny, jak w 2017 r.). Szacunkowy plon zbóż ogółem jest dużo niższy niż w ubiegłym roku. Obecnie jest to 41,79 dt/ha (54,92 dt/ha w roku ubiegłym). Plon jęczmienia ozimego będzie także znacznie niższy (o ok.15 dt/ha mniej) niż rok temu, obecnie jest to 39,83 dt/ha (w 2017 roku było to 55,42 dt/ha), pszenica ozima plonuje na poziomie 46,06 dt/ha (o 10 dt mniej aniżeli w ubiegłym roku).

Ceny skupu rzepaku oferowane przez podmioty skupujące, są na podobnym poziomie jak rok temu. Ceny skupu rzepaku wynoszą maksymalnie 1600 zł/t, cena minimalna to 1490 zł/t netto, a cena najczęściej oferowana to 1560 zł/t. Oferowane przez podmioty skupujące ceny zbóż są wyższe niż rok wcześniej. Za jęczmień paszowy rolnicy najczęściej otrzymają 600 zł/t (wzrost ceny o 15% w stosunku do roku poprzedniego). Cena pszenicy konsumpcyjnej w skupie waha się od 620 do 720 zł netto za tonę. Najczęściej oferowana cena skupu to 670 zł/tonę, wobec 640 zł za tonę w tym samym okresie roku ubiegłego. Pszenżyto osiąga najczęściej cenę 630 zł/t (wzrost ceny o 15% w stosunku do 2017 roku). Cena najczęściej oferowana za żyto paszowe wynosi 530 zł/t, o 50 zł/t więcej niż rok temu.

 

Zaawansowanie zbiorów na Dolnym Śląsku ‒ stan na 24.07.2018 r. (pdf - 31 kB)