Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
Zmodyfikowano: 18.07.2018

Warszawa, 2018-07-18

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego


Główny Urząd Statystyczny informuje, że:

  1. Według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2018 r. wyniosła 67,01 zł za 1dt.
    Cena ta służy do ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za dzierżawione od Skarbu Państwa nieruchomości rolne.
     
  2. Wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych (ziarna pszenicy i żyta, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego oraz mleka krowiego) w I półroczu 2018 r. w stosunku do II półrocza 2017 r. wyniósł 94,7 (spadek cen o 5,3%).

Podany wskaźnik służy waloryzacji czynszu dzierżawnego za dzierżawione od
Skarbu Państwa nieruchomości rolne.
Obwieszczenia w tych sprawach zostaną opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.