Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

XX DNI OGRODNIKA TARGI MIĘDZYNARODOWE 14 i 15 września 2018 r.
Zmodyfikowano: 13.07.2018
Gołuchów koło Kalisza (woj. wielkopolskie)

 

Dzień Ogrodnika jest imprezą wystawienniczą o charakterze promocyjno-konsultacyjnym, przeznaczoną dla ogrodników uprawiających warzywa i rośliny ozdobne w gruncie i pod osłonami, plantatorów roślin jagodowych, sadowników, szkółkarzy, punktów zaopatrzenia ogrodniczego, doradców i innych osób zainteresowanych branżą ogrodniczą.

Krajowy Konkurs

WZOROWY OGRODNIK

Konkurs przeprowadza się w 6 kategoriach:
warzywnictwo pod osłonami,
warzywnictwo gruntowe,
rośliny ozdobne pod osłonami,
sadownictwo,
szkółkarstwo roślin ozdobnych,
kategoria specjalna (dla gospodarstw, których produkcja nie mieści się ściśle w w/w kategoriach)

Celem konkursu jest wytypowanie i promocja ogrodników ‒ producentów i ich gospodarstw, których osiągnięcia,  poziom produkcji oraz postawa osobista zasługują na wyróżnienie. Konkurs ma służyć promowaniu dobrego wizerunku polskiego ogrodnictwa w kraju i zagranicą a także wysokiej jakości produktów rodzimych.

Zapraszamy do udziału:
Ośrodki Doradztwa Rolniczego,
Izby Rolnicze,
Urzędy miast i gmin,
Starostwa,
Urzędy Marszałkowskie i Wojewódzkie,
Organizacje  społeczno-zawodowe rolników, związki branżowe,
Agencje rządowe,
Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne,
Instytuty naukowo-badawcze,
Redakcje wydawnictw fachowych.

Zgłoszenia wraz z dokumentacją prosimy przesyłać do 30 lipca 2018 r. na adres:
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego WODR
ul. Kolegialna 4
62-800 Kalisz
tel./faks:  62 757 54 23 oraz 501 123 769
e-mail: kalisz@wodr.poznan.pl oraz  dniogrodnika@wp.pl

Szczegółowe informacje: www.dni-ogrodnika.pl

 

Do pobrania: