Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

Komunikat IUNG–PIB w Puławach dotyczący suszy rolniczej w Polsce (piąty okres raportowania)
Zmodyfikowano: 04.07.2018

 

W piatym okresie raportowania tj. od 1 maja do 30 czerwca 2018 roku, IUNG stwierdza wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

Zobacz komunikat (PDF - 727kB) z załącznikami:

  • Załącznik nr 1 - Wartości wskaźników klimatycznego bilansu wodnego oraz obszary spełniające kryteria suszy dla grup i gatunków roślin w okresie sześciodekadowym za okres od 1 maja do 30 czerwca 2018 r. (XLSX - 695kB)
  • Załącznik nr 2 - Klimatyczny bilans Wodny za okres od 1 maja do 30 czerwca 2018 r. (PDF - 276kB)
  • Załącznik nr 3 - Zestawienie statystyczne zagrożenia suszą zbóż w gminach dla województw na 30 czerwca 2018 r. (PDF - 428kB)
  • Załącznik nr 4 - Obszary występowania zagrożenia suszą (PDF - 4,3MB)