Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

Przetargi nieograniczone na dzierżawę gruntów rolnych
Zmodyfikowano: 22.06.2018

Informujemy, że przetargi nieograniczone na dzierżawę gruntów rolnych są dostępne na stronie portalu przetargów rolnych www.agroprzetargi.pl

Jest to ogólnopolski portal, który publikuje wszystkie aktualne przetargi na dzierżawę gruntów rolnych. Przetargi są najczęściej nieograniczone i mają uproszczoną procedurę. Portal publikuje również aktualne przetargi na sprzedaż ziemi rolnej.

Projekt jest niezależny od KOWR. Publikuje przetargi samorządów i jednostek państwowych.

www.agroprzetargi.pl