Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

Promocja materiału hodowlanego o wysokim potencjale genetycznym
Zmodyfikowano: 15.05.2018
siedmiu gatunków zwierząt z województw Zachodniej i Południowej Polski na I Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku

W imieniu Dyrekcji WODR w Poznaniu oraz pozostałych Współorganizatorów zapraszam do uczestnictwa w I Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku w 2018 r. Termin Wystawy: 9 - 10. czerwca, Sielinko. Regulamin ogólny oraz karty zgłoszenia zwierząt posiadają Przedstawiciele Związków Branżowych poszczególnych gatunków - osoby odpowiedzialne za wybór zwierząt na Wystawę. Więcej informacji i szczegółów dotyczących organizacji WTR i RWZH w Sielinku w 2018 r. można uzyskać na stronie internetowej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (www.wodr.poznan.pl).

Zgłoszenia uczestników ostatecznie będą przyjęte do dnia 25 maja 2018 r. Ze względów organizacyjnych oraz ograniczonej liczby stanowisk, o uczestnictwie w wystawie będzie decydować kolejność zgłoszenia.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu informuje, że zostały przyznane dodatkowe środki na organizację I Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych na Operację zat. „Promocja materiału hodowlanego o wysokim potencjale genetycznym siedmiu gatunków zwierząt z województw Zachodniej i Południowej Polski na I Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku.” do realizacji w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacje o środkach przeznaczonych na organizację Wystawy:

Zwrot kosztów za:

1. Przygotowanie i prezentację zwierząt (zł netto/szt. lub na stadko drobiu):

 • bydło mleczne - 464.00 (wykonują pracownicy PFHBiPM)
 • bydło mięsne - 350.00
 • konie - 200.00
 • owce i kozy - 50.00
 • drób (stadko) - 50.00
 • króliki - 20.00

Przewiduje się także przyznanie nagród finansowych najlepszym hodowcom, na podstawie wyników oceny sędziowskiej pokroju i wyników produkcyjnych (7 wystawianych gatunków) najwyżej ocenionych zwierząt z poszczególnych województw (pkt.), uczestniczących w I RWZH w Sielinku w 2018 r.,

Wielkość proponowanych do wypłacenia hodowcom nagród:

 • 1500.00 zł netto – bydło mleczne (w 10 kategoriach – 5 dla jałówek i 5 dla krów mlecznych - po jednym wyróżnieniu na województwo)
 • 1000.00 zł netto – bydło mięsne ( 5 nagród, po jednym wyróżnieniu na województwo),
 • 500.00 zł netto – konie (j.w.),
 • 200.00 zł netto – owce i kozy (j.w.),
 • 50.00 zł netto – drób – stadko (j.w.),
 • 50.00 zł netto – króliki (j.w.).

Niezależnie od zwrotu kosztów za przygotowanie i prezentację zwierząt oraz przyznane nagrody finansowe zostaną wyróżnione kwotami ustalonymi w Rozporządzeniem MRiRW zwierzęta, które podczas wystawy uzyskają tytuły Czempiona i Wiceczempiona, zgodnie z par.3 ust. 1 pkt 2 lit. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z późn. zm.)

Kontakt:
Zbigniew Kwiatkowski
Gł. sp. d/s bydła WODR w Poznaniu
zbigniew.kwiatkowski@wodr.poznan.pl
tel. 502 184 328 lub 609 187 620,
Komisarz I RWZH, Sielinko 2018