Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Ogłoszenia

XIX DNI OGRODNIKA TARGI MIĘDZYNARODOWE 9 i 10 września 2017 r. Gołuchów koło Kalisza (woj. wielkopolskie)
Zmodyfikowano: 11.07.2017

Dzień Ogrodnika jest imprezą wystawienniczą o charakterze promocyjno-konsultacyjnym, przeznaczoną dla ogrodników uprawiających warzywa i rośliny ozdobne w gruncie i pod osłonami, plantatorów roślin jagodowych, sadowników, szkółkarzy, punktów zaopatrzenia ogrodniczego, doradców i innych osób zainteresowanych branżą ogrodniczą.

 

XI edycja Krajowego Konkursu „WZOROWY OGRODNIK”

 

Konkurs przeprowadza się w 6 kategoriach:

- warzywnictwo pod osłonami,

- warzywnictwo gruntowe,

- rośliny ozdobne pod osłonami,

- sadownictwo,

- szkółkarstwo roślin ozdobnych,

- kategoria specjalna (dla gospodarstw, których produkcja nie mieści się ściśle w w/w kategoriach).

 

Celem konkursu jest wytypowanie i promocja ogrodników-producentów i ich gospodarstw, których osiągnięcia, poziom produkcji oraz postawa osobista zasługują na wyróżnienie. Konkurs ma służyć promowaniu dobrego wizerunku polskiego ogrodnictwa w kraju i zagranicą, a także wysokiej jakości rodzimych produktów.

 

Prawo zgłaszania kandydatów do udziału w konkursie mają:

Ośrodki Doradztwa Rolniczego,

Izby Rolnicze,

Urzędy miast i gmin,

Starostwa,

Urzędy Marszałkowskie i Wojewódzkie,

Organizacje społeczno – zawodowe rolników, związki branżowe,

Agencje rządowe,

Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne,

Instytuty naukowo-badawcze,

Redakcje wydawnictw fachowych.

 

Zgłoszenia wraz z dokumentacją prosimy przesyłać do dnia 1 sierpnia 2017 r. na adres:

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego WODR

ul. Kolegialna 4

62-800 Kalisz

tel./faks : 62 757 54 23 oraz 501 123 769

e-mail: kalisz@wodr.poznan.pl oraz dniogrodnika@wp.pl

 

Rozstrzygnięcie XI edycji konkursu odbędzie się na dziedzińcu Zamku Czartoryskich w Gołuchowie (w sąsiedztwie pięknego parku arboretum), podczas uroczystej gali finałowej zorganizowanej w trakcie obchodów XIX Dni Ogrodnika – Targów Międzynarodowych.

 

Do pobrania

Deklaracja-ankieta (plik doc - 0,97 MB)

Regulamin (plik pdf - 0,4 MB)

 

Szczegółowe informacje: www.dni-ogrodnika.pl