Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

Żniwa na Dolnym Śląsku stan na 23 sierpnia 2016 roku
Zmodyfikowano: 26.08.2016

Zbiory zbóż w województwie dolnośląskim są już na ukończeniu, zaawansowanie wynosi 97% i jest nieco niższe w porównaniu do roku ubiegłego, kiedy o tej samej porze skoszono już 99% areału. W całym województwie pozostało do zbioru około 14 tys. hektarów zbóż, z tego prawie 60% to pszenica. Najwięcej zbóż na polach (po 5-6,5 tys. ha) jest w górskich powiatach makroregionu jeleniogórskiego i wałbrzyskiego. Jęczmienie, zarówno jary jak i ozimy, zebrano już z powierzchni około 99% zasianego areału. Pszenicę ozimą zebrano w województwie z 97% powierzchni. Na polach pozostało do zbioru około 6,5 tys. hektarów pszenicy ozimej i nieco ponad 1,5tys.ha pszenicy jarej. W polu jest nadal około 1100 ha pszenżyta i 800 ha żyta. Zbiory wynoszą prawie 100% zasiewów w naszym województwie.

Najwyższe zaawansowanie prac żniwnych jest na terenie makroregionów wrocławskiego i legnickiego. W rejonie wrocławskim żniwa praktycznie zostały zakończone. Podobnie w rejonie legnickim, gdzie w polu pozostało tylko niecałe 2% zbóż i około 60 ha rzepaku. Jak co roku żniwa późniejsze są na terenach górskich. W rejonie jeleniogórskim, na polu jest jeszcze około 10% zbóż.

Tegoroczny średni plon rzepaku jest niższy niż rok temu. Wynosi około 30,52 dt/ha (w sierpniu roku ubiegłego było to 32,54 dt/ha). Plon zbóż ogółem szacuje się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego na 51,17 dt/ha (51,23 dt/ha w roku ubiegłym). Plon jęczmienia ozimego szacujemy obecnie na 53 dt/ha (51 dt/ha było w 2015 roku), plon żyta ozimego 36 dt/ha (37 dt/ha w zeszłym roku), pszenica ozima obecnie plonuje 57,7 dt/ha (58,6 dt/ha w sierpniu roku ubiegłego).

Zbiory zbóż podstawowych na obecnym etapie żniw są niższe o około 2-3% od zeszłorocznych. Może być mniej żyta o około 10%, owsa o około 15% i mieszanek o 2-3%. Więcej o około 8% będzie pszenżyta i tyle samo, co w zeszłym roku powinno być jęczmienia. Na polach jest jeszcze prawie 8 tys. zbóż , ale są to plantacje na terenach podgórskich i górskich, zatem plony prawdopodobnie nie będą wyższe od zeszłorocznych.

Oferowane przez podmioty skupujące ceny skupu rzepaku są nadal nieco wyższe niż w roku ubiegłym. Ceny skupu rzepaku maksymalnie wynoszą 1680 zł/t, cena minimalna to 1530 zł/t netto, a cena najczęściej oferowana to 1600 zł/t. Jest to o około 100 zł na tonie więcej niż w sierpniu zeszłego roku. Ceny zbóż są niższe aniżeli w roku ubiegłym. Pszenicę konsumpcyjną sprzedamy w skupie od 510 do 610 zł netto za tonę. Najczęściej oferowana cena skupu to 550 zł/tonę (spadek o 20 zł/t od zeszłego tygodnia), wobec 630 zł / tonę w tym samym okresie roku ubiegłego. Pszenżyto osiąga najczęściej cenę 530 zł/t, kiedy w 2015 roku można było uzyskać o 50 zł więcej za tonę. Za jęczmień paszowy rolnicy najczęściej otrzymają 450 zł/t (spadek ceny o 13% w stosunku do roku poprzedniego).

 

 

Sylwia Kędzierska DODR we Wrocławiu