Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

Żniwa na Dolnym Śląsku - stan na 17 sierpnia 2016 roku
Zmodyfikowano: 23.08.2016

Zaawansowanie zbiorów zbóż w województwie dolnośląskim wynosi 86% i jest niższe w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy o tej samej porze skoszono już 99% areału. Na ukończeniu są zbiory jęczmienia ozimego ‒ 99% skoszonej powierzchni, jęczmień jary zebrano już z 84% areału. Pszenicę ozimą zebrano z 89% powierzchni, niewiele pozostało do zbioru także pszenicy jarej (ok. 23% areału). W polu pozostają jeszcze niewielkie obszary zbóż jarych, głównie pszenżyta (53%) i żyta (32%). Zbiory rzepaku są na ukończeniu i wynoszą już prawie 100% zasiewów w naszym województwie.

Najwyższe jest zaawansowanie prac żniwnych na terenie makroregionów wrocławskiego i legnickiego, gdzie zebrano 97 i 86% zbóż oraz prawie 100% rzepaku. Najmniej zaawansowane prace żniwne są w rejonie jeleniogórskim, gdzie do zbioru pozostało jeszcze ponad 42% powierzchni zbóż i ok. 7% rzepaku.

Tegoroczny średni plon rzepaku na tym etapie zbiorów jest niższy niż rok temu i wynosi około 30,6 dt/ha (w sierpniu roku ubiegłego było to 32,5 dt/ha). Plon zbóż ogółem szacuje się nieco wyżej na 51,0 dt/ha (51,4 dt/ha w roku ubiegłym). Plon jęczmienia ozimego szacujemy obecnie na 53 dt/ha ( 51 dt/ha było w 2015 roku), plon żyta ozimego 36 dt/ha (37 dt/ha w zeszłym roku), pszenica ozima obecnie plonuje w wysokości 57 dt/ha (58,6 dt/ha w sierpniu roku ubiegłego).

Oferowane przez podmioty skupujące ceny skupu rzepaku są nadal nieco wyższe niż rok temu. Ceny skupu rzepaku maksymalnie wynoszą 1620 zł/t, cena minimalna to 1540 zł/t netto, a cena najczęściej oferowana to 1600 zł/t. Jest to o około 100 zł za tonę więcej niż w sierpniu zeszłego roku. Ceny zbóż są niższe niż w ubiegłym roku. Pszenicę konsumpcyjną sprzedamy w skupie od 520 do 610 zł netto za tonę. Najczęściej oferowana cena skupu to 570 zł/tonę, wobec 620 zł /tonę w tym samym okresie roku ubiegłego. Pszenżyto osiąga najczęściej cenę 450 zł/t, w 2015 roku można było uzyskać o 50 zł więcej za tonę. Za jęczmień paszowy rolnicy najczęściej otrzymają 450 zł/t (spadek ceny o 10% w stosunku do roku poprzedniego).

 

 

Teresa Czaja DODR we Wrocławiu