Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

Żniwa na Dolnym Śląsku - stan na 10 sierpnia 2016 roku
Zmodyfikowano: 16.08.2016

Zaawansowanie zbiorów zbóż w województwie dolnośląskim wynosi 68% i jest podobne jak dwa lata temu, chociaż niższe w porównaniu do roku ubiegłego (klęska suszy), kiedy o tej samej porze rolnicy zebrali już 90% areału. Na ukończeniu są zbiory jęczmienia ozimego ‒ 96% skoszonej powierzchni, jęczmień jary zebrano już z 61% areału. Żniwa rzepaczane prawie zakończone, pozostało do zbioru około 2% powierzchni. Pszenicę ozimą zebrano z 76% powierzchni, pszenicy jarej pozostało jeszcze na polach prawie 53% areału.

Najwyższe jest zaawansowanie prac żniwnych na terenie makroregionów wrocławskiego i legnickiego, gdzie zebrano odpowiednio 84 i 64% zbóż oraz prawie 100% rzepaku. Jak co roku mniej zaawansowane są prace żniwne w rejonie jeleniogórskim, gdzie do zbioru pozostało jeszcze ponad 69% powierzchni zbóż i ok.11% rzepaku.

Średnie plony rzepaku na tym etapie zbiorów szacuje się na około 30,42 dt/ha (w sierpniu roku ubiegłego było to 32,56 dt/ha). Plon zbóż ogółem szacuje się nieco wyżej na 52,05 dt/ha ( 51,29 dt/ha w roku ubiegłym). Plon jęczmienia ozimego szacujemy obecnie na 52,72 dt/ha (48,62 dt/ha było w 2015 roku), plon żyta ozimego 35,18 dt/ha ( 37,26 dt/ha w zeszłym roku), pszenica ozima na obecnym etapie zbiorów plonuje 57,33 dt/ha (58,70 dt/ha w sierpniu roku ubiegłego).

Oferowane przez podmioty skupujące ceny skupu rzepaku są nadal nieco wyższe niż w ubiegłym roku. Ceny skupu rzepaku maksymalnie wynoszą 1600 zł/t,( przed tygodniem była 1630 zł/t) cena minimalna to 1504 zł/t netto, a cena najczęściej oferowana to 1600 zł/t. Jest to o około 100 zł za tonę więcej niż w sierpniu zeszłego roku. Ceny zbóż są niższe aniżeli w roku ubiegłym. Pszenicę konsumpcyjną sprzedamy w skupie od 520 do 610 zł netto za tonę. Najczęściej oferowana cena skupu to 570 zł/tonę, wobec 650 zł /tonę w tym samym okresie roku ubiegłego. Pszenżyto osiąga najczęściej cenę 460 zł/t, w 2015 roku można było uzyskać o 40 zł więcej za tonę. Za jęczmień paszowy rolnicy najczęściej otrzymają 450 zł/t (spadek ceny o 11% w stosunku do roku poprzedniego).

 

 

 

Sylwia Kędzierska DODR we Wrocławiu