Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Praca w DODR

KiOP-1100-13/19

stanowisko: stażysta/doradca

miejsce pracy: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Trzebnicy

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe rolnicze lub pokrewne
 • mile widziane min. pół roku stażu pracy
 • znajomości specyfiki współpracy z rolnikami
 • odpowiedzialności, dokładności, samodzielności, dyspozycyjności, dobrej organizacji pracy
 • umiejętności współpracy w zespole oraz zdolności interpersonalnych
 • znajomości obsługi komputera oraz  programu MS Office
 • mile widziane czynne prawo jazdy, własny samochód

Mile widziani kandydaci z terenu powiatu trzebnickiego lub powiatów sąsiednich.

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy: obsługa rolników, prowadzenie bezpośredniego doradztwa rolniczego indywidualnego i grupowego dla zainteresowanych rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, ekologii i ochrony środowiska, ekonomiki i przedsiębiorczości, technologii produkcji; pomoc rolnikom w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej lub innych z instytucji krajowych i zagranicznych, współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę poprzedzona okresem próbnym

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Liczba etatów: 1

Wymagane dokumenty:

1.    CV;

2.    list motywacyjny;

3.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem, o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko stażysta/doradca zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Dokumenty proszę przesyłać w terminie do 26.04.2019r.  na adres mailowy: rekrutacja@dodr.pl, bądź listownie na poniżej podany adres: 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,

ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KiOP-1100-12/19

stanowisko: stażysta/doradca

miejsce pracy: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Ząbkowicach Śląskich

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe rolnicze lub pokrewne
 • mile widziane min. pół roku stażu pracy
 • znajomości specyfiki współpracy z rolnikami
 • odpowiedzialności, dokładności, samodzielności, dyspozycyjności, dobrej organizacji pracy
 • umiejętności współpracy w zespole oraz zdolności interpersonalnych
 • znajomości obsługi komputera oraz  programu MS Office
 • mile widziane czynne prawo jazdy, własny samochód

Mile widziani kandydaci z terenu powiatu ząbkowickiego lub powiatów sąsiednich.

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy: obsługa rolników, prowadzenie bezpośredniego doradztwa rolniczego indywidualnego i grupowego dla zainteresowanych rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, ekologii i ochrony środowiska, ekonomiki i przedsiębiorczości, technologii produkcji; pomoc rolnikom w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej lub innych z instytucji krajowych i zagranicznych, współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę poprzedzona okresem próbnym

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Liczba etatów: 1

Wymagane dokumenty:

1.    CV;

2.    list motywacyjny;

3.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem, o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko stażysta/doradca zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Dokumenty proszę przesyłać  na adres mailowy: rekrutacja@dodr.pl, bądź listownie na poniżej podany adres: 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,

ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KiOP-1100-11/19

na stanowisko: specjalista ds. administracyjnych

miejsce pracy:  DODR we Wrocławiu Dział Administracyjno-Gospodarczy

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe (mile widziana specjalność w administracji)
 • praktyczna znajomość prawa administracyjnego materialnego w zakresie gospodarowania  nieruchomościami
 • praktyczna znajomości ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • zaangażowanie, odpowiedzialność, dyspozycyjność
 • preferowani kandydaci z doświadczeniem w administracji publicznej.

Zadania:

 • prowadzenie spraw związanych z wynajmem lokali i pomieszczeń, przygotowywanie umów najmu, naliczanie czynszów oraz opłat
 • wystawianie faktur oraz not księgowych
 • udział w prowadzeniu spraw z zakresu zamówień publicznych,
 • realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem działu oraz innych komórek organizacyjnych

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę poprzedzona okresem próbnym

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Wymagane dokumenty:

 1.CV,

 2.list motywacyjny,

 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem, o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko specjalista ds. administracyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Dokumenty należy składać do  25.04.2019 r. osobiście lub na adres mailowy rekrutacja@dodr.pl, bądź listownie na poniżej podany adres:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

ul. Zwycięska 8

53-033 Wrocław

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KiOP-1100-10/19

na stanowisko: specjalista ds. kadr i płac

miejsce pracy:  Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Od kandydatów oczekujemy:

 • m.in. wykształcenia średniego (mile widziane wyższe)
 • znajomości przepisów prawa pracy,
 • praktyczna znajomości przepisów z zakresu podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • odpowiedzialności, komunikatywności.

Zadania:

 • naliczanie wynagrodzeń, świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie deklaracji PIT/ZUS/GUS/PFRON,
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych w Płatniku,
 • wprowadzenie i aktualizacja danych w systemie kadrowym,
 • prowadzenie spraw z zakresu zaopatrzenia emerytalno-rentowego.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę poprzedzona okresem próbnym

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Wymagane dokumenty:

 1. CV,

 2. list motywacyjny,

 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem, o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko specjalista ds. kadr i płac zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Dokumenty należy składać do  19.04.2019 r. osobiście lub na adres mailowy rekrutacja@dodr.pl, bądź listownie na poniżej podany adres:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

ul. Zwycięska 8

53-033 Wrocław

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KiOP-1100-9/19

stanowisko: księgowy/księgowa

miejsce pracy: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Od kandydatów oczekujemy:

 • kwalifikacje uprawniające do stanowiska księgowego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 • praktyczna znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych,
 • prawa podatkowego, prawo zamówień publicznych,
 • umiejętność sporządzania analiz finansowych,
 • odpowiedzialność, dobra organizacja pracy,
 • znajomość obsługi MS Office oraz programów księgowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • obsługa kasy,
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów,
 • bieżąca analiza wszystkich kont księgowych,
 • uzgadnianie sald kont syntetycznych i analitycznych,
 • szczegółowa analiza konta rozrachunków z odbiorcami – wezwania do zapłaty,
 • przygotowanie list do windykacji,
 • rozliczanie delegacji.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę poprzedzona okresem próbnym

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Wymagane dokumenty:

1.    CV;

2.    list motywacyjny;

3.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem, o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko księgowy/księgowa  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Dokumenty proszę przesyłać w terminie do 19.04.2019 r. na adres mailowy:
rekrutacja@dodr.pl, bądź listownie na poniżej podany adres: 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,

ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław.

 

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO - (PDF - 143 kB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pod nr tel. 71 339-86-51 proszę kierować swoje pytania związane z rekrutacją.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmodyfikowano: 11.04.2019