Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Praca w DODR

Obecnie poszukujemy kandydatów na następujące stanowiska:

KiOP-1100 –30/17

stanowisko: kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Miliczu

miejsce pracy: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Miliczu

Od kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenie wyższe rolnicze lub pokrewne
  • znajomość specyfiki współpracy z rolnikami
  • odpowiedzialność, zdolności przywódcze
  • koordynowanie pracy doradców rolniczych
  • dobrej organizacji pracy, umiejętność współpracy w zespole
  • zdolności interpersonalne
  • obsługa programów MS Office
  • czynne prawo jazdy, mile widziany własny samochód

Mile widziani kandydaci z terenu powiatu milickiego.

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:  obsługa rolników, kierowanie zespołem doradców, doradztwo rolno-środowiskowe, prowadzenie bezpośredniego doradztwa rolniczego indywidualnego i grupowego dla zainteresowanych rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, ekologii i ochrony środowiska, ekonomiki i przedsiębiorczości, technologii produkcji; pomoc rolnikom w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej (PROW 2014-2020) lub innych z instytucji krajowych i zagranicznych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, pokazów seminariów dla rolników, organizowanie projektów planów działania PZDR, pomoc rolnikom w zakresie prowadzenia na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych  w systemie FADN, współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa, obsługa aplikacji e-wniosek.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony poprzedzona okresem próbnym

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy

Wymagane dokumenty:

1.    CV
2.    list motywacyjny
3.   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem, o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (DODR) ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, dla celów obecnej i przyszłych rekrutacji na stanowisko kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Miliczu uruchomionych w ciągu 36 miesięcy od daty przesłania mojej aplikacji, prowadzonych na potrzeby DODR, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”.

Dokumenty proszę przesyłać w terminie do  17.12.2017 r. na adres mailowy: kadry@dodr.pl, bądź listownie na poniżej podany adres: 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

we Wrocławiu, ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław.

 

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pod nr tel. 71 339-86-51 proszę kierować swoje pytania związane z rekrutacją.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmodyfikowano: 08.12.2017