Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

Praca w DODR

Obecnie poszukujemy kandydatów na następujace stanowiska:

KiOP-1100-19/17

stanowisko: doradca lub technik doradca

miejsce pracy: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Oława

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie minimum średnie (mile widziane wyższe rolnicze)
 • min. pół roku stażu pracy
 • znajomości specyfiki współpracy z rolnikami
 • odpowiedzialności, samodzielności, dyspozycyjności, dobrej organizacji pracy
 • umiejętności współpracy w zespole oraz zdolności interpersonalnych
 • znajomości obsługi komputera oraz  programu MS Office
 • czynne prawo jazdy, własny samochód

Mile widziani kandydaci z terenu powiatu oławskiego i powiatów sąsiednich.

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy: obsługa rolników z wyznaczonych gmin powiatu gminy oławskiego, prowadzenie bezpośredniego doradztwa rolniczego indywidualnego i grupowego dla zainteresowanych rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, ekologii i ochrony środowiska, ekonomiki i przedsiębiorczości, technologii produkcji; pomoc rolnikom w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej lub innych z instytucji krajowych i zagranicznych, współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę poprzedzona okresem próbnym

Zmianowość: 1 zmiana

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) poświadczone własnoręcznym podpisem.

Dokumenty należy składać do 30 czerwca 2017 r. na adres mailowy: kadry@dodr.pl, lub osobiście bądź listownie na adres:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
ul. Zwycięska 8  
53-033 Wrocław.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania tylko z wybranymi kandydatami. Osoba do kontaktu Jolanta Jankowska.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KiOP-1100-18/17 

stanowisko: kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wałbrzychu - zastępstwo

miejsce pracy: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wałbrzychu

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane rolnicze)
 • znajomość specyfiki współpracy z rolnikami
 • odpowiedzialność, dobra organizacja pracy
 • zdolności interpersonalnych
 • umiejętność organizacji pracy zespołu
 • obsługa programów MS Office
 • czynne prawo jazdy, mile widziany własny samochód
 • znajomość ustawy o Zamówieniach Publicznych

Mile widziani kandydaci z terenu powiatu wałbrzyskiego 

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy: kierowanie i nadzór nad zespołem doradców rolniczych; organizowanie projektów planów działania PZDR; współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa, prowadzenie bezpośredniego doradztwa rolniczego indywidualnego i grupowego dla zainteresowanych rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, ekologii i ochrony środowiska, ekonomiki i przedsiębiorczości, technologii produkcji; pomoc rolnikom w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej (PROW 2014-2020) lub innych z instytucji krajowych i zagranicznych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, pokazów seminariów dla rolników.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas zastępstwa poprzedzona okresem próbnym  

Zmianowość: 1 zmiana

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Oferty pracy (CV oraz list motywacyjny) proszę przesyłać w terminie do  30.06.2017 r.  na adres mailowy kadry@dodr.pl, bądź listownie na poniżej podany adres:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
ul. Zwycięska 8,
53-033 Wrocław

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoba do kontaktu Monika Maślarz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KiOP-1100-15/17  

stanowisko:     Główny księgowy

miejsce pracy: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Od kandydatów oczekujemy:

 • kwalifikacje uprawniające do stanowiska głównego księgowego zgodnie z ustawa o finansach publicznych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych
 • praktyczna znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, prawa podatkowego, prawo zamówień publicznych
 • umiejętność sporządzania analiz finansowych
 • odpowiedzialność, dobra organizacja pracy
 • umiejętność organizacji pracy zespołu
 • mile widziana znajomość obsługi programu QS i innych

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 • prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości Ośrodka Doradztwa zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowywanie planów finansowych i zapewnienie właściwej realizacji planu finansowego,
 • sporządzanie planów, analiz i sprawozdań finansowych w obowiązujących terminach,
 • zapewnienie realizacji zasad gospodarki finansowej środkami publicznymi oraz obowiązujących w Ośrodku Doradztwa zasad Polityki Rachunkowości,
 • zapewnienie prawidłowego obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
 • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem kasy,
 • nadzór oraz koordynowanie pracy Działu Księgowości -kontrolowanie, ocenianie, analizowanie pracy podległych pracowników oraz dokumentacji w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, magazynowej i gospodarki środkami trwałymi,
 • wnioskowanie w zakresie prawidłowej organizacji i realizacji działalności Ośrodka Doradztwa w obszarze działalności finansowo-księgowej.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony poprzedzona okresem próbnym

Zmianowość: 1 zmiana

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Oferty pracy (CV oraz list motywacyjny) proszę przesyłać w terminie do  30.06.2017 r.  na adres mailowy kadry@dodr.pl, bądź listownie na poniżej podany adres:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
ul. Zwycięska 8,
53-033 Wrocław

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoba do kontaktu Jolanta Jankowska.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmodyfikowano: 19.06.2017