Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Komórki organizacyjne DODR we Wrocławiu

 


Centrala    Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego   Komórki organizacyjne


Dział Księgowości

Małgorzata Pawlak - Główny Księgowy
tel. 71 339 80 21 wew. 130


Dział Kadr i Organizacji Pracy

Dorota Rycerz - Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 110


Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Urszula Kozaczuk - Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 185


Dział Technologii Produkcji Rolniczej

Małgorzata Wajtkus - Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 160


Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Małgorzata Wajtkus - Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 160 


Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Izabela Michniewicz - Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 150 


Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Ewa Bieńkowska - Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 197


Dział Teleinformatyki

Lilianna Grzesiewicz - p.o. Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 220


Dział Administracyjno-Gospodarczy

Anna Gudz - Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 200

 

Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej

Jarosław Krzan
tel. 71 339 80 21 wew. 270


Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Andrzej Kędzia
tel. 71 339 80 21 wew. 132

 

Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa Informacji,
Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Konrad Karykowski
tel. 71 339 80 21 wew. 218

 

Audytor wewnętrzny

Iwona Laskowska
tel. 71 339 80 21 wew. 151

 

Koordynator do Spraw Dostępności

Dorota Rycerz
tel. 71 339 86 56 wew. 110, kom. 607 670 750


 

Zmodyfikowano: 29.07.2020