Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Komórki organizacyjne DODR we Wrocławiu

 


Centrala    Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego   Komórki organizacyjne


Dział Księgowości

Edyta Zimna-Blicharska - Główny Księgowy
tel. 71 339 80 21 wew. 130


Dział Kadr i Organizacji Pracy

Dorota Rycerz - Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 110


Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Urszula Kozaczuk - Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 185


Dział Technologii Produkcji Rolniczej

Stanisław Leń - p.o. Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 180


Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Ewa Karpińska - Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 160 


Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich


tel. 71 339 80 21 wew. 150 


Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Ewa Bieńkowska - Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 197


Dział Teleinformatyki

Lilianna Grzesiewicz - p.o. Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 220


Dział Administracyjno-Gospodarczy

Małgorzata Błaszkowska - Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 200

 

Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej

Jarosław Krzan
tel. 71 339 80 21 wew. 270


Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Andrzej Kędzia
tel. 71 339 80 21 wew. 167

 

Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa Informacji,
Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Konrad Karykowski
tel. 71 339 80 21 wew. 218 

Zmodyfikowano: 15.01.2018