Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

XII edycja konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

XII edycja konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zapraszają do udziału w XII edycji regionalnego etapu konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów, na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę regionalną Dolnego Śląska.
Konkurs odbędzie się 25 sierpnia 2012 roku na terenie Pasażu Grunwaldzkiego przy Placu Grunwaldzkim 22 we Wrocławiu.
Regulamin konkursu oraz Karta zgłoszenia jest dostępna jest na stronie internetowej: www.dodr.pl oraz w Powiatowych Zespołach Doradców.
Termin nadsyłania kart zgłoszeniowych upływa 30 czerwca 2012 r.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Celem konkursu jest poznanie i udokumentowanie dolnośląskich regionalnych produktów żywnościowych, produktów osadzonych głęboko w polskiej tradycji i od lat wytwarzanych tymi samymi metodami i według tych samych receptur.
Ideą konkursu jest także przygotowanie producentów do ubiegania się o ochronę zgodną z ustawodawstwem unijnym oraz zachęcanie mieszkańców obszarów wiejskich do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu.
Komisja Konkursowa oceni najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz najlepsze danie i potrawę regionalną. Dodatkowo zostanie nominowany laureat do nagrody Perła 2012, która zostanie wręczona podczas Wielkiego Finału Konkursu w czasie trwania Międzynarodowych Targów Spożywczych Polagra Food w Poznaniu. Lista laureatów w kategorii produktów i potraw zostanie umieszczona na stronach internetowych organizatorów regionalnej edycji Konkursu.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
ul. Zwycięska 8
53-033 Wrocław
z dopiskiem: „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”

Nadzór merytoryczny nad przebiegiem konkursu sprawuje Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki, DODR we Wrocławiu. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Izabela Michniewicz, izabela.michniewicz@dodr.pl, tel. 71 339 80 21 wew. 152.

Pobierz:

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i budżetu państwa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zmodyfikowano: 03.07.2013