Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Najciekawsza działalność pozarolnicza na wsi 2013

 

Smażalnia ryb w Przerzeczynie Zdroju i Skansen górniczo-hutniczy w Leszczynie to przedsięwzięcia, które zwyciężyły w tegorocznym wojewódzkim konkursie na Najciekawszą działalność pozarolniczą na wsi.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego już od trzynastu lat organizuje konkurs promujący przedsiębiorczość na obszarach wiejskich Najciekawsza działalność pozarolnicza na wsi, będący częścią krajowego konkursu Sposób na Sukces. Tegoroczny czternasty konkurs jest realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 dla województwa dolnośląskiego.

Więcej miejsc pracy

Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczości tworzącej miejsca pracy i wspieranie podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego oraz zastosowania energii odnawialnej. Upowszechnianie informacji o wyróżnionych przedsięwzięciach gospodarczych oraz wymiana doświadczeń sprzyjają aktywizacji gospodarczej mieszkańców wsi.

Konkurs jest rozgrywany w dwóch kategoriach:

I kategoria to uruchomienie pozarolniczej działalności gospodarczej przez rolnika. Do tej kategorii można zaliczyć wyłącznie rolników, którzy prowadzą zarejestrowaną dodatkową działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorcy.

II kategoria to uruchomienie nowego przedsięwzięcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą na terenach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców. Do tej kategorii
można zaliczyć wyłącznie mikro- i małych przedsiębiorców prowadzących działalność na terenach wiejskich województwa dolnośląskiego (zatrudniających do 50 osób), którzy nie prowadzą działalności rolniczej oraz nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Do XIV edycji konkursu mogły być zgłaszane przedsięwzięcia zrealizowane w 2012 oraz pierwszym półroczu 2013 roku. Kandydatów do konkursu typowały Powiatowe Zespoły Doradców DODR we Wrocławiu. Do rywalizacji nie mogli przystąpić laureaci z poprzednich edycji konkursu. Laureaci wojewódzkiego konkursu zostali zgłoszeni do krajowego konkursu Sposób na Sukces.

Laureaci

kategoria I  – rolnik

I miejsce

Smażalnia Ryb
Dorota i Mirosław Bąbka
Przerzeczyn Zdrój
gmina Dzierżoniów

Dorota i Mirosław Bąbka prowadzą 24-hektarowe gospodarstwo rolne w uzdrowiskowej wsi Przerzeczyn Zdrój, w którym 6 ha to powierzchnia lustra wody. Wykorzystując ten potencjał, hodują karpie w oparciu o własną produkcję roślinną. Roczna produkcja to 34 tony żywej ryby.

W otwartej w ubiegłym roku smażalni ryb sprzedają nie tylko karpie z własnej hodowli. Można tam kupić także pstrąga, solę, morszczuka, dorsza, pangę, zupę rybną i pierogi. Ryby są serwowane z frytkami i surówkami. Smażalnia ryb jest czynna od marca do 20 grudnia. Została wybudowana w 2006 roku z własnych środków i dofinansowania w ramach PROW 2007-2013. W czasie ostatnich dwóch latach obiekt został unowocześniony. Właściciele kupili gablotę informacyjną, samochód dostawczy i dwa 20-litrowe termosy do przewożenia posiłków.

W wyniku tych inwestycji powstały dwa miejsca pracy dla osób z obszarów wiejskich. Działalność jest prowadzona zgodnie z wymogami sanitarnymi, ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

 

Wyróżnienie

Stajnia Batanka
Łukasz Sidorowicz
Magnice, gmina Kobierzyce

Łukasz Sidorowicz posiada 3-hektarowe gospodarstwo rolne. Zajmuje się chowem i hodowlą koni. Stado liczy 24 sztuki. Uczy jazdy konnej, prowadzi pensjonat dla koni, projektuje tabliczki na końskie boksy, organizuje sesje fotograficzne z końmi, wynajmuje pomieszczenia na cele dydaktyczne lub imprezy integracyjne.

W stajni szkolą się początkujący jeźdźcy i ci zaawansowani. Prowadzona przez Pana Łukasza działalność gospodarcza to dodatkowe źródło dochodu poza pracą zawodową na uczelni. Między majem 2011 a grudniem 2012 roku przedsiębiorca zrealizował projekt polegający na stworzeniu nowego produktu turystycznego (rekreacyjnych zajęć edukacyjnych z kucami) dla dzieci w stajni Batanka. Dzięki dofinansowaniu Łukasz Sidorowicz kupił dwa komplety  uprzęży i dwa zestawy do czyszczenia i pielęgnacji kuców.

Oprócz właściciela, w stajni pracuje zootechnik i instruktor nauki jazdy konnej. Stajnia współpracuje z Fundacją Rozwoju Aktywności Nasze dzieci ‒ nasz skarb, Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej Damy radę, Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach, a także przedszkolami i szkołami z terenu gminy i okolic.

We współpracy ze Stowarzyszeniem LGD A4 stajnia uczestniczyła w projekcie Edukacja bliżej natury oraz przy realizacji trzech projektów w ramach tzw. małych grantów. Polegały one na przeprowadzeniu cyklu szkoleń z zakresu hippiki dla początkujących.

Działalność jest prowadzona zgodnie z wymogami ochrony środowiska, wykorzystuje energooszczędne oświetlenie i segreguje odpady. Instruktorzy posiadają wymagane uprawnienia udokumentowane certyfikatami.

kategoria II – przedsiębiorca

I miejsce

Skansen górniczo-hutniczy
Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych
Leszczyna

Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych powstało w 1999 roku z inicjatywy kilkunastu entuzjastów, byłych pracowników kopalni miedzi Lena i zakładów powiązanych ze Starym Zagłębiem Miedziowym. Mieli pomysł, aby wykorzystać historię przemysłu miedziowego do promocji turystyki w regionie złotoryjskim. To pomysł na kultywowanie tradycji historycznych, zachowanie materialnych wytworów kultury przemysłowej, a w szczególności reliktów działalności górniczo-hutniczej, propagowanie postaw proekologicznych i rozwój turystyki oraz na udział w promocji miasta, gminy i regionu.

Celem Towarzystwa jest pielęgnowanie tradycji górniczych ziemi złotoryjskiej. Zarówno tych sięgających wieków średnich, jak i tych odwołujących się do lat świetności kopalń miedzi Lena w Wilkowie, Nowy Kościół w Nowym Kościele i Konrad w Iwinach.

O tym wszystkim mają przypominać mieszkańcom regionu i turystom coroczne Dymarki Kaczawskie w Leszczynie oraz grudniowe obchody święta Barbórki w Złotoryi i Wilkowie, z górniczą orkiestrą, korowodem z lisem-majorem, karczmą piwną, skokami przez skórę itp. Serce polskiej miedzi biło niegdyś w Leszczynie, w okolicznych szybach, sztolniach, chodnikach, dymarkach, kuźniach i piecach.

W 2012 roku zabytkowe obiekty skansenu odwiedziło 12 tysięcy osób. Wszyscy członkowie ZTTG pracują na rzecz lokalnego środowiska społecznie. Brać miłośników górniczej tradycji tworzą m.in. byli pracownicy kopalni i firm, które powstały po jej zamknięciu, nauczyciele, inżynierowie i technicy, jest metalurg, budowlaniec, są też urzędnicy. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstało siedem nowych miejsc pracy.

Dziś Towarzystwo liczy 40 członków zwyczajnych i ponad 300 honorowych oraz wspierających. Pielęgnowanie górniczo-hutniczych tradycji regionu nie byłoby możliwe bez zaangażowania lokalnych samorządów i firm oraz organizacji promujących region gór i pogórza kaczawskiego.

ZTTG zajmuje się kształceniem własnej kadry nauczającej i instruktorskiej, prowadzi zajęcia dydaktyczne, także dla osób niepełnosprawnych. Skansen tworzy średniowieczne miasteczko górniczo-hutnicze z infrastrukturą (opisaną przez niemieckiego humanistę z XVI wieku Georgiusa Agricola), z Izbą Tradycji, karczmą, hotelikiem, salą konferencyjną oraz stanowiskami rzemieślniczymi.

 

Wyróżnienie

Zakład fryzjersko-kosmetyczny
Patrycja Siekanowicz
Witoszyce, gmina Góra

To nowy zakład fryzjersko-kosmetyczny w Witoszycach. Można tu włosy zafarbować, ostrzyc i wymodelować, ułożyć fryzurę dzienną, wieczorową i ślubną, można też zrobić sobie makijaż albo paznokcie.

W 2012 roku lokal został wyremontowany. Właścicielka kupiła wyposażenie salonu, między innymi fotelik do strzyżenia małych dzieci w kształcie samochodu. W 2013 roku Patrycja Siekanowicz dokupiła urządzenie, które skraca czas farbowania włosów i pielęgnuje ich strukturę

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane z dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jest to jedyny salon fryzjersko-kosmetyczny w Witoszycach. Zakład to główne źródło utrzymania Pani Patrycji. Właścicielka doskonali swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach. Działalność jest prowadzona zgodnie z zaleceniami Sanepidu.

 

Ryszard Targosz
DODR we Wrocławiu

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 04.12.2013