Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Lider Dolnośląski 2012


W dniu 19 września 2012r. podczas  Forum Kobiet odbyło się podsumowanie VIII edycji wojewódzkiego konkursu „Najaktywniejszy lider pracujący na rzecz społeczności wiejskiej” w ramach krajowego konkursu „Kryształowej Koniczyny”.
Celem konkursu było:

-    wyróżnienie  ludzi wspierających różnego rodzaju inicjatywy społeczne na rzecz rozwoju wsi, gminy, powiatu, regionu,
-    uhonorowanie pracy wolontariuszy,
-    wyłonienie lidera wiejskiego - reprezentanta Dolnego Śląska w krajowym konkursie „Kryształowej Koniczyny”.

Do udziału w konkursie zgłoszono 11 liderów z których 10-ciu spełniło wymogi zawarte w regulaminie.
Oceniając działalność społeczną liderów komisja kierowała się następnymi kryteriami:

  • najdłuższym okresem pracy społecznej na rzecz środowisk wiejskich, potwierdzonym wycinkami z prasy, podziękowaniami, dyplomami,
  • całokształtem pracy na rzecz edukacji na wsi, szczególnie pracą z dziećmi i młodzieżą z obszarów wiejskich,
  • zakresem oddziaływania na środowisko i efektami podjętych działań,
  • innowacyjnością oraz nowatorskimi osiągnięciami  w animacji środowiska.


Liderzy którzy przeszli eliminacje wstępne zajęli równorzędne -pierwsze miejsce i zostali uhonorowani dyplomem i kryształową statuetkom Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Spośród liderów zgłoszonych do VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Najaktywniejszy lider pracujący na rzecz społeczności wiejskiej komisja konkursowa wybrała Czesława Długosza z Okmian do udziału w krajowym konkursie Kryształowej Koniczyny. Pan Długosz przedstawił komisji ponad 20 letnie zbiory wycinków prasowych, podziękowań, dyplomów świadczące o pracy społecznej na rzecz środowisk lokalnych.

Uroczysta gala rozstrzygnięcia XII finału Krajowego Konkursu Kryształowej Koniczyny odbędzie się 27 listopada 2012 r. w Warszawie.
 

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 08.10.2013