Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Mateusz Muzyka

Mateusz MUZYKA, Ozorzyce, gm. Siechnice, powiat wrocławski

 

Prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 40 ha. Ukierunkowane na produkcję roślinną. Specjalizujące się w uprawie buraków cukrowych, kukurydzy nasiennej oraz cebuli. Plony uzyskiwane w gospodarstwie dla poszczególnych upraw kształtują się na poziomie: buraki cukrowe –745 dt/ha, i 18,64 % polaryzacji cukru, kukurydza nasienna –80 dt/ha, cebula –400 dt/ha, pszenica ozima –80 dt/ha, groch nasienny –30 dt/ha. Ostatnio coraz bardziej zajmuje się produkcją nasion warzyw uprawianych na pow.: roszponka 3 ha, marchewka 5 ha, szczypiorek 2 ha.

Mateusz jest beneficjentem działania Młody Rolnik w ramach PROW. W planach ma dalsze powiększenie gospodarstwa co najmniej o kilkadziesiąt ha oraz częściową zmianę profilu produkcji w kierunku produkcji nasion warzyw. Planowane inwestycje dotyczą budowy magazynu zbożowego i wiaty dla parku maszynowego. Część stodoły została zaadaptowana na suszarnię, gdzie suszy na macie warzywa na nasiona. Zakupił też wialnię i czyści na niej nasiona warzyw.

Rolnik rozważa możliwość wprowadzenia uprawy bezorkowej. Zakupił siewnik do siewu bezorkowego i na razie w tym systemie uprawia pszenicę i część buraków cukrowych. Gospodarstwo posiada komplet maszyn rolniczych w dobrym stanie technicznym  oraz powierzchnie magazynowe na zboża i cebulę. Zapleczem technicznym jest wiata dla części maszyn oraz utwardzony plac manewrowy.

Rolnik dba o obejście gospodarstwa. Jego część rekreacyjna tonie w mnóstwie kwiatów i krzewów. Współpracując z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, nawiązał  kontakt z duńską szkołą rolniczą i jest odwiedzany przez jej uczniów. Gospodarstwo wizytują też doktoranci uczelni rolniczej z Getyngi, a ostatnio grupa z Ukrainy. Obie strony  są bardzo zadowolone ze spotkań gdyż wymieniają się wiedzą, doświadczeniem i innowacyjnością tak potrzebną w produkcji rolnej.

Zmodyfikowano: 19.07.2017