Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Agroliga 2017 - FIRMY

kategoria FIRMY
 
Zgodnie z Regulaminem Konkursu do kategorii Firmy można zaliczyć wyłącznie przedsiębiorstwa z terenu województwa, działające na rynku regionalnym, (czyli na terenie danego województwa i ościennych) i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środkami produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. 
Do tej kategorii zalicza się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców 
i zatrudniające siłę najemną.
 
Do tytułu Mistrza dolnośląskiego AGROLIGI 2017 w kategorii Firmy, kandydują:
 
Właściciel – Kazimierz Skirbiszewski - produkcja wyrobów z mięsa.
 
Właściciel – Robert Topolan - sprzedaż maszyn i narzędzi rolniczych
 
Zmodyfikowano: 03.08.2017