Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Wybieramy Dolnośląskiego Mistrza AGROLIGI 2017

 

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Konkurs wojewódzki jest pierwszym etapem konkursu krajowego. Jego celem jest wyłonienie Mistrzów Wojewódzkich AGROLIGI 2017 w kategoriach: Rolnicy i Firmy, którzy będą reprezentowali nasz region w drugim etapie konkursu na szczeblu krajowym.
 
Konkurs poprzez upowszechnianie osiągnięć rolników oraz przedsiębiorców, jako liderów rozwoju lokalnego ma wpływ na zwiększenie konkurencyjności dolnośląskiego rolnictwa i przyczynia się do promocji rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich. 
 
Organizatorem konkursu na szczeblu wojewódzkim jest Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Do konkursu mogli przystąpić rolnicy z województwa dolnośląskiego oraz firmy działające na rynku lokalnym w zakresie przetwórstwa lub świadczące usługi na rzecz rolnictwa. 
 
Zgodnie z regulaminem konkursu ocenie podlegać będą: wyniki produkcyjne, estetyka obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy, innowacyjność, płynność finansową i perspektywa rozwoju. Komisja Konkursowa dokona w terminie do 30 września oceny, przyznając punkty za oceniane kryteria.
 
 
Do tytułu Mistrza dolnośląskiego AGROLIGI 2017 kandydują:
 
 
 
Każda osoba, odwiedzająca tę stronę poprzez oddanie głosu w sondzie internetowej umieszczonej poniżej,
może mieć wpływ na wybór laureatów konkursu.
Za głosy oddane w drodze głosowania kandydaci otrzymują dodatkowe punkty.


GŁOSOWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

WYNIKI SONDY INTERNETOWEJ (rolnicy)


WYNIKI SONDY INTERNETOWEJ (firmy)
 

 

 

 

Zmodyfikowano: 15.09.2017