Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Wojewódzki etap konkursu AgroLiga 2017

 

Zapraszamy rolników i przedsiębiorców do wzięcia udziału w XXV edycji konkursu AgroLiga 2017. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 30 czerwca.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu ogłasza rozpoczęcie wojewódzkiego etapu Konkursu.

Jego celem jest wyłonienie dolnośląskich Mistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2017, którzy będą reprezentowali nasz region w krajowej edycji konkursu. Rozgrywany jest w dwóch kategoriach ‒ rolnik oraz firma działająca na terenie województwa w zakresie przetwórstwa lub świadczące usługi na rzecz rolnictwa.

Do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich edycji konkursu oraz Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi z lat 2012-2016. Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony www.dodr.pl.

Zgłoszenia kandydatów do konkursu będą przyjmowane przez Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego DODR lub bezpośrednio w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kandydaci na mistrza wojewódzkiego w poszczególnych kategoriach powinni spełniać następujące kryteria:

  • do kategorii Rolnicy zalicza się wyłącznie osoby prowadzące gospodarstwo rolne samodzielnie lub wraz z rodziną. Powinny one uzyskiwać wyniki produkcyjne (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej.
    W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych lub innych, przetwórstwo, agroturystyka, itp.) z której uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak dochodów z podstawowej działalności rolniczej. W tej kategorii nie mogą być uwzględnione osoby, które zajmują się wyłącznie obrotem płodami rolnymi i nie posiadają ziemi.
  • do kategorii Firmy zalicza się wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym (czyli na terenie województwa dolnośląskiego i ościennych) zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środkami produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn rolniczych, pasz itp. Do tej kategorii zalicza się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, zatrudniające siłę najemną, także prowadzone przez dzierżawców.

W obu kategoriach przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę: zasady bezpieczeństwa pracy, estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy oraz innowacyjność i płynność finansową. Uczestnikami konkursu nie powinny być gospodarstwa lub przedsiębiorstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie.

Konkurs przebiega w dwóch etapach ‒ wojewódzkim i krajowym. Organizatorami wojewódzkich etapów są Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Krajowy etap konkursu jest organizowany przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Honorowy Patronat sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także - Prezes ARiMR, Prezes ARR i Prezes KRUS. Patronat Medialny pełni Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO.

Mistrzowie i Wicemistrzowie Wojewódzcy AgroLigi 2017 zostaną wyłonieni w drodze głosowania przez osoby odwiedzające stronę internetową Ośrodka www.dodr.pl poprzez głosowanie w sondzie internetowej umieszczonej na stronie oraz oceny dokonanej zgodnie z regulaminem przez Komisję Konkursową. Mistrzowie Wojewódzcy w obu kategoriach zostaną zgłoszeni do drugiego, krajowego etapu konkursu, jako nominaci do tytułu Mistrza Krajowego AgroLigi 2017.

Uroczysty finał dolnośląskiego konkursu AgroLiga 2017 zastanie przeprowadzony w listopadzie br. w DODR we Wrocławiu, natomiast krajowy finał konkursu AgroLiga 2017 odbędzie się w II kwartale 2018 roku w Warszawie.

Ryszard Targosz DODR we Wrocławiu

Pobierz:

Zmodyfikowano: 04.04.2017