Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Tomasz i Wioletta Skupin

Tomasz i Wioletta SKUPIN, Żarki, gm. Góra, powiat górowski

Prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 130 ha z produkcją roślinną i zwierzęcą. Gospodarstwo specjalizuje się w uprawie warzyw gruntowych: pomidorów i marchwi oraz produkcji trzody chlewnej w cyklu zamkniętym.

Państwo Skupin w 1994 r. zakupili gospodarstwo rolne o powierzchni 34 ha. A aktualnie gospodarują już na powierzchni 110 ha własności oraz 20 ha dzierżawy.

Produkcja pomidorów gruntowych prowadzona jest na powierzchni 20 ha a marchwi na powierzchni 13,5 ha. Na pozostałych gruntach ornych uprawiane są zboża i rośliny strączkowe z przeznaczenie na pasze oraz na powierzchni 16 ha buraki cukrowe. Średnie uzyskiwane plony uzyskiwane w gospodarstwie wynoszą odpowiednio: dla pomidorów - 85 t/ha, dla marchwi -120 t/ha, dla buraków cukrowych -60 t/ha. Zboża plonują na niektórych polach nawet na poziomie 12 t/ha. Średni plon zbóż to 80 dt/ha a motylkowych 20 dt/ha. Całość uzyskiwanych plonów przeznaczona na pasze. Pomidorów 1707 ton sprzedawane są poprzez spółdzielnię do zakładu Pudliszki S.A.,

a 1300 t marchwi do zakładu Paula w Kaliszu oraz Jamar w Albertowie. Marchew niewymiarowa sprzedawana jest do Gospodarstwa Rolnego w Zamysłowie.

Produkcja zwierzęca liczy obecnie 150 macior w cyklu zamkniętym. Przez kilka lat gospodarstwo sprzedawało tuczniki do zakładów mięsnych Pini Polonia a od początku roku do zakładu Polski Koncern Mięsny Duda S.A. Roczna sprzedaż wynosiła około 3000 sztuk. Od kilkunastu lat hodujemy lochy rasy hybrydowej PIC, dzięki temu sprzedajemy tuczniki o wyrównanej mięsności około 58 %.  Pod koniec ubiegłego roku rolnicy zwiększyli stado do 150 loch, od których uzyskuje się średnio rocznie 26 szt. prosiąt. Planowana wielkość sprzedaży na bieżący rok, to około 3700 sztuk tuczników. Zwierzęta od warchlaka utrzymywane są w systemie bezściołowym, zaś tucz końcowy prowadzony jest na płytkiej ściółce, co pozwala uzyskać w gospodarstwie obornik na około 15 ha rocznie. Tucz prowadzony jest głównie w oparciu o pasze własne, przygotowywane w gospodarstwie z dodatkiem premiksów i kupowanej śruty sojowej. Rolnicy uważają, że chociaż produkcja trzody chlewnej w ostatnich latach często była mało opłacalna to w stosowanie nawożenia organicznego słabych gleb, na których gospodarują, przekłada się na uzyskiwanie wysokich plonów w produkcji roślinnej.

Aby uzyskiwać wysokie plony, rolnik dużą wagę przykłada do analizy fizyko-chemicznej. Corocznie od prawie 10 lat z pól pobierane są próbki glebowe, które poddawane są badaniu odczynu i zasobności gleby w magnez, fosfor i potas dla potrzeb nawożenia oraz ustalenie zalecanych dawek wapna. Płynne nawozy organiczne z produkcji zwierzęcej wywożone są na pola wozem asenizacyjnym JOSKIN z aplikatorem i rozlewane bezpośrednio do gleby. Dzięki temu ograniczane są straty i ilości odprowadzanego bezpośrednio do atmosfery azotu. Zasobność gleb w składniki pokarmowe uzupełniana jest nawożeniem mineralnym. Dla zwiększenia precyzji aplikowania nawozów, w gospodarstwie używany jest rozsiewacz nawozów AMAZONE ZAM PROFIS z wagą elektroniczną, sterowany oprogramowaniem współpracującym z nawigacją satelitarną. System pozwala automatycznie wysiewać zaplanowaną dawkę w danych miejscach pola. Dzięki temu każdy hektar pola nawożony jest indywidualnie.

Uprawy polowe są nawadniane przy pomocy deszczowni przenośnych i trzech szpulowych BAUER i FERBO. Woda pobierana jest z 5 wykopanych w tym celu na terenach podmokłych stawów. Do wykonywania zabiegów ochrony roślin w gospodarstwie używany jest opryskiwacz polowy HARDI o szer. 27m z rękawem powietrznym. Dzięki temu uzyskuje się obniżenie ilości zastosowanych środków chemicznych. Gospodarstwo wyposażone w cztery ciągniki kompaktowe JOHN DEERE i przyczepy rolnicze, zastaw narzędzi i agregatów uprawowo-siewnych oraz specjalistyczne maszyny rolnicze, gwarantujące pełną mechanizacją zabiegów agrotechnicznych upraw polowych, w tym: samojezdny kombajn GUARESI zbioru pomidorów gruntowych, sadzarkę karuzelową i siewnik do warzyw SFOGIA, formowarkę zagonów ORTIFLOR, kopaczkę do marchwi i niszczarkę naci WEREMCZUK oraz opryskiwacz polowy. Gospodarstwo dysponuje również powierzchniami magazynowymi zabezpieczającymi zmagazynowanie 600 t zboża, silos zbożowy o pojemności 200 t oraz ok. 700 m2 wiat magazynowych.

W opinii Powiatowego Zespołu Doradców w Górze, z którym gospodarstwo współpracuje, rolnik prowadzi działalność produkcyjną na bardzo wysokim poziomie technologicznym uzyskując bardzo dobre wyniki produkcyjne i ekonomiczne. Gospodarstwo spełnia wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  dobrostanu zwierząt.  Widać dbałość o estetykę obejścia i otoczenie gospodarstwa. Rolnik korzysta z kredytów preferencyjnych oraz dostępnych funduszy UE, posiada płynność finansową i na bieżąco inwestując w nowe maszyny rolnicze i zaplecze magazynowe.

Zbiór pomidorów w gospodarstwie - zobacz video (plik mp4 - 27 MB)

Zmodyfikowano: 26.07.2016