Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Robert i Anna Przewoźny

Robert i Anna PRZEWOŹNY, Brzezina Sułowska, gm. Milicz, powiat milicki

Gospodarstwo rolne Państwa Przewoźnych położone jest na obszarze Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” oraz na obszarze „NATURA 2000”, co ma bezpośredni wpływ na zakres prowadzonej działalności produkcyjnej. Jest to gospodarstwo rodzinne, prowadzone samodzielnie od 2008 r.

Powierzchnia gospodarstwa wynosi 185 ha, w tym 60 ha stanowi własność a 125 ha jest dzierżawione. Głównym kierunkiem produkcji jest hodowla krów oraz bydła opasowego. Aktualna obsada zwierząt, to: 65 krów mlecznych, 70 szt. opasów oraz 39 szt. cieląt. Obora dla krów mlecznych znajduje się pod kontrolą użytkowości mlecznej Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Wydajność mleczna od krowy za 2015 r. wyniosła 8800 kg mleka o zawartości 3,92% tłuszczu oraz 3,49% białka. Uprawy rolnicze w gospodarstwie obejmują między innymi produkcję zbóż oraz kukurydzy. Łąki i pastwiska stanowią łącznie 60 ha pow. gospodarstwa. Większość upraw polowych jest przeznaczana na pasze dla bydła. Gospodarstwo korzystało z funduszy unijnych w ramach PROW 2007-2013. Aktualnie rolnik planuje dalsze powiększenie areału gospodarstwa poprzez zakup lub dzierżawę gruntów. W planach modernizacji gospodarstwa jest również budowa nowoczesnej obory oraz zakup nowego sprzętu rolniczego.

W opinii Kierownika PZD w Miliczu, z którym rolnicy współpracują, gospodarstwo to jest jednym z czołowych na terenie powiatu milickiego, specjalizujących się w produkcji bydła mlecznego. Prowadzone jest przez młodych rolników, którzy sukcesywnie rozwijają produkcją i unowocześniają zaplecze produkcyjne. W planach mają skorzystanie z dofinansowania w ramach PROW 2014-2020. Gospodarstwo nie ma problemów z płynnością finansową. Obejście i najbliższe otoczenie gospodarstwa są zadbane. Warunki utrzymania zwierząt spełniają wymogi normy wzajemnej zgodności obejmujące dobrostan zwierząt.

Zmodyfikowano: 12.07.2016