Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Patrycja Pelizg

Patrycja PELIZG zam. Wielowieś w gm. Syców, powiat oleśnicki

Patrycja od 2010 roku wraz z rodzicami prowadziła gospodarstwo rolne specjalizujące się w hodowli kaczek i gęsi oraz produkcji roślinnej. W roku 2016 stała się dzierżawcą tego gospodarstwa
i samodzielnie gospodaruje na powierzchni 8,30 ha gruntów rolnych. Obecnie hodowla liczy ok.12 tys. sztuk gęsi oraz 20 tys. sztuk kaczek rocznie. Kaczki i gęsi utrzymywane są w kurniku o powierzchni 189 m2, wraz z wolnym wybiegiem o pow. 700 m2. Warunki utrzymania zwierząt spełniają wymogi normy wzajemnej zgodności obejmujące dobrostan zwierząt. Na 8 ha gruntów ornych uprawiane są zboża, wykorzystywane na potrzeby produkcji paszy dla drobiu. Pomiot drobiowy wykorzystywany jest do nawożenia organicznego upraw polowych. Zaplecze produkcyjne gospodarstwa posiada również wiatę oraz stodołę. Głównym źródłem dochodu są środki uzyskiwane ze sprzedaży drobiu.

W planach jest dalsze rozwijanie hodowli drobiu i zwiększenie obsady gęsi do 30 tys. sztuk oraz kaczek do 60 tys. sztuk rocznie. W tym celu planowane jest także wybudowanie wiaty o powierzchni ok. 1000 m2 oraz zmodernizowanie istniejących budynków w celu usprawnienia obsługi w zakresie karmienia i utrzymywania w czystości pomieszczeń hodowlanych.

Pani Patrycja mimo młodego wieku doskonale odnalazła się jako zarządzająca gospodarstwem rolnym, dba o porządek i estetykę obejścia a praca w nim sprawia jej przyjemność.

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 24.07.2016