Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

POLMAR-AGRO Sp. z o.o. Ciechów, gm. Środa Śl., powiat średzki

POLMAR-AGRO Sp. z o.o.  Ciechów, gm. Środa Śl., powiat średzki

Firma Polmar-Agro powstała w 2004 r. w wyniku inicjatywy Pana Krzysztofa Marciniaka. Korzystając z unijnych programów inwestycyjnych Spółka zainwestowała w wyposażenie i infrastrukturę przedsiębiorstwa. Utworzono w miejscowości Ciechów, dobrze funkcjonującą na terenie powiatu średzkiego, firmę zajmującą się działalnością usługową wspomagającą produkcję roślinną.

Spółka posiada doświadczenie i wieloletnią tradycję. Jest dystrybutorem wysokiej jakości środków do produkcji rolnej oraz zajmuje się obrotem płodami rolnymi. Firma systematycznie wzbogaca swoją ofertę, a także powiększa asortyment również o produkty z branży ogrodniczej. POLMAR-AGRO zaopatruje kontrahentów w środki do produkcji rolnej, dystrybuuje mineralne nawozy azotowe i wieloskładnikowe, w tym dolistne oraz nawozy ogrodnicze. Firma współpracuje ze znanymi i cenionymi producentami środków ochrony roślin oraz kwalifikowanego materiału siewnego, co stanowi uzupełnienie kompleksowej obsługi rolników. Utrzymuje bezpośredni, stały kontakt z producentami rolnymi, zakładami przetwórstwa rolno-spożywczego oraz współpracuje z wiodącymi firmami. Wychodząc naprzeciw potrzebom powiększyła powierzchnię magazynów oraz umożliwia usługowe suszenie i czyszczenie płodów rolnych. Źródłem pozytywnej energii Firmy POLMAR-AGRO jest Wiceprezes Pan Mirosław Zmierczak, który do pracy podchodzi z zamiłowaniem i pasją, zawsze i chętnie dzieli się swoją wiedzą oraz doświadczeniem podpartym wieloletnią praktyką rolniczą.

Głównym atutem firmy jest dobra lokalizacja i łatwość dojazdu, Spółka respektuje przepisy wynikające z tytułu zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozsądne zarządzanie majątkiem spółki sprawia, że jej sytuacja finansowa jest stabilna. Wśród lokalnych przedsiębiorstw o profilu rolniczym jest jednym z liderów, który ma ugruntowaną pozycję na rynku.

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 14.07.2016