Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Krzysztof i Sylwia Ostrowscy

 
Krzysztof i Sylwia Ostrowscy, Dobrocin, gm. Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski
 
Państwo Ostrowscy prowadzą gospodarstwo rolne „Marianówek” o powierzchni 270 ha, położone we wsi Dobrocin w powiecie dzierżoniowskim. Dobrocin, to bajeczna wieś, w której działa Stowarzyszenie Dobrocin Wieś XXI Wieku. Prowadzona w gospodarstwie produkcja roślinna jest tradycyjnie połączona z produkcją zwierzęcą. Towarową produkcję roślinną stanowią: zboża, kukurydza i rzepak, natomiast produkcja zwierzęca obejmuje: hodowla 120 szt. bydła rasy Limousine, tucz 60 szt. trzody chlewnej, stado 90 szt. owiec oraz 8 koni. Młode bydło opasowe w wadze ok. 300 kg sprzedawane jest na rynki UE do Włoch i Grecji. Bazę paszową dla utrzymywanych zwierząt hodowlanych stanowią własne zboża oraz użytki zielone. 
Gospodarstwo jest wyposażone w nowoczesna maszyny do wykonywania prac polowych i wszystkich zabiegów agrotechnicznych uprawianych roślin. W gospodarstwie realizowany jest pakiet „rolnictwo zrównoważone” w ramach programu rolnośrodowiskowego. 
Dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii produkcji uzyskiwane są wysokie plony, która wynoszą odpowiednio: dla pszenicy 70 dt/ha, rzepaku 40 t/ha, jęczmienia ozimego 65 dt/ha oraz ziarna kukurydzy 120 dt/ha. Zaplecze produkcyjne wyposażone jest we własną suszarnię do zbóż wraz z zapleczem magazynowym do przechowywanie płodów rolnych. Korzystając z funduszy pomocowych UE przebudowano oborę i zakupiono agregat uprawowo-siewny.  Pan Krzysztof na bazie posiadanych maszyn rolniczych świadczy innym gospodarstwom usługi rolnicze.
W 2014 roku gospodarstwo Państwa Ostrowskich zajęło I miejsce w wojewódzkim konkursie Odnowy wsi  w kategorii „Najpiękniejsza zagroda”, a w bieżącym III miejsce w regionalnym etapie konkursu KRUS Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. 
Dodatkowym źródłem dochodu jest prowadzona przez panią Sylwię działalność agroturystyczna, wykorzystująca atrakcyjne położenie siedliska. Gospodarstwo Marianówek jest członkiem Stowarzyszenia Agroturystycznego „Kraina Sudecka” a także należy do sieci zagród edukacyjnych. Sylwia i Krzysztof Ostrowscy aktywnie działają w Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Dobrocin i LGD Ślężanie. Pan Krzysztof jest członkiem Rady Powiatowej DIR oraz OSP w Piławie Górnej. 
Zgodnie z opinią PZD w Dzierżoniowie, gospodarstwo prowadzone jest z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych technologii w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Uzyskiwana dochody z produkcji roślinnej i zwierzęcej zapewniają gospodarstwu płynność finansową.
 
Zmodyfikowano: 13.07.2015